AETHOXYSKLEROL %1 60 mg 30 ml 1 flakon

AETHOXYSKLEROL %1 60 mg 30 ml 1 flakon kutusunun resmi
Barkodu: AETHOXYSKLEROL %1 60 mg 30 ml 1 flakon barkodu:8699699771067
Etken Maddesi: Lauromacrogol 400
Satış Fiyatı: 157.50 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Pasif ürünler listesinde bulunmaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı
Kısa Ürün Bilgisi

AETHOXYSKLEROL® % 1 I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Steril

Damar içine, epitel tabakanın altına ya da ıslak deri (mukoza) altına uygulanır.

 • Etkin madde: 1 ml enjeksiyonluk çözeltide 10 mg lauromacrogol 400 (polidokanol)
 • Yardımcı maddeler: Etanol % 96, potasyum dihidrojen fosfat, disodyum fosfat dihidrat, enjeksiyonluk su
ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
C05BB02 A00417 Yirmi Yıllık 60 MG 30 ithal 1994-04-15 43
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
Listede Değil Listede Değil Listede Değil

AETHOXYSKLEROL %1 Flakon Nedir ve Ne için kullanılır?

 • AETHOXYSKLEROL® etkin madde olarak 1 ml enjeksiyonluk çözeltide 10 mg lauromacrogol 400 içerir.
 • AETHOXYSKLEROL® berrak, renksiz ila çok açık yeşilimsi sarı renkte enjeksiyonluk çözelti olup kutuda 30 ml enjeksiyonluk çözelti içeren alüminyum kapaklı, gri bromobütil kauçuk tıpalı, şeffaf tip I cam, 1 flakonluk ambalajda kullanıma sunulmaktadır.
 • AETHOXYSKLEROL® bölgesel enjeksiyonla uygulanan ve damar içi boşluğun tamamen kapanmasını sağlayan (sklerozan) bir ilaç grubuna dahildir.
 • AETHOXYSKLEROL® akut kanamalı yemek borusu varislerinin (toplardamar genişlemesi durumunda) endoskopik skleroterapi ile tedavisinde kullanılır. Skleroterapi, varisli damar içine sklerozan (büzüştürücü) bir solüsyon enjekte ederek damar boşluğunu tamamen kapatma yöntemidir.

AETHOXYSKLEROL %1 Flakon Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer:

 • Şok durumundaki hastada kullanılmamalıdır.
 • Lauromacrogol 400 veya AETHOXYSKLEROL®’ün bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa.

Kanamalı yemek borusu varisleri yaşamı tehdit edici akut bir durum olduğundan, göz önünde bulundurulması gereken başka herhangi bir kullanılmaması gereken durum bulunmamaktadır.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Eğer:

 • Lauromacrogol 400’ün daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılması planlanıyorsa. Lauromacrogol 400’ün yüksek konsantrasyonları yemek borusu varislerinin skleroterapi ile tedavisinde asla kullanılmamalıdır. Bu durum, doku ölümünde (ağır nekroz) artışa ve bunun sonuçlarına, hatta yırtılmaya yol açabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

AETHOXYSKLEROL®’ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

AETHOXYSKLEROL®’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • AETHOXYSKLEROL® % 5 hacim/hacim etanol (alkol) içerir.
 • AETHOXYSKLEROL® 2 ml’lik her dozunda 1 mmol (39 mg)’den daha az potasyum ihtiva eder; yani aslında “potasyum içermez”.
 • AETHOXYSKLEROL® 2 ml’lik her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

 • AETHOXYSKLEROL® etkin maddesi olan lauromacrogol 400 (polidokanol) aynı zamanda bölgesel bir ağrı kesici (lokal anestezik) olduğundan, diğer ağrı kesici ilaçlar ile aynı zamanda verildiğinde, anesteziklerin kalp damar sistemi üzerindeki amaçlanan veya istenmeyen etkilerinin artması riski vardır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

AETHOXYSKLEROL %1 Flakon Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

 • AETHOXYSKLEROL® enjeksiyonları damar içine, epitel tabakanın altına ya da mukoza altına uygulanır.
 • Enjeksiyonlar tercihen, mide girişinden başlayarak, yemek borusunun alt üçüncü bölümünde, kan damarının (submukozal, subepitelyal) hemen yanından verilir. Doktorun deneyimine bağlı olarak, enjeksiyonun damar içine verilmesi ya da bu tekniklerin (hem kan damarı içine hem de kan damarın hemen yanına) bir kombinasyonunun kullanılması da mümkündür. Kombine yöntem kullanıldığı zaman enjeksiyonlar her biri maksimum 5 ml AETHOXYSKLEROL® olacak şekilde kan damarlarını daraltmak için ilk olarak büyük varisli damarların hemen yanına uygulanır. Daha sonra 1-2 ml AETHOXYSKLEROL®damar içine intravasküler olarak uygulanır. Bu tedavi tarafından talep edilen iç vasküler duvarda lezyonlar üretmeye yaramaktadır, böylece erken kan pıhtılaşması (trombüs oluşumu) meydana gelecektir.

Eğer AETHOXYSKLEROL®’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanım sıklığı ve kullanım süresi:

Genel olarak, mide ve yemek borusunun birleştiği noktada bu dairesel şekilde tedavi, kanama riski olan varisli damarları yok etmek için yeterlidir.

İkinci seans genellikle yaklaşık 7 gün sonra gerçekleşir. Ancak, bu süreyi 1-2 gün (hastanın durumuna ve doktorun deneyimine bağlı olarak) kısaltmak ya da uzatmak mümkündür.

 • Toplam kg vücut ağırlığı için 4 mg olan lauromacrogol 400 dozu (vücut ağırlığı 70 kg olan bir hastada bu değer 28 ml’dir) gerek görülen istisnai durumlarda çok az bir miktarda aşılabilir.
 • Önerilen doz, kanama duruncaya kadar 1 ml’lik kısımlar halinde 5-15 ml’dir.

Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

Belirtilmedi.


Yaşlılarda Kullanımı

Belirtilmedi.


Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumları belirtilmedi.


Doz Aşımı ve Tedavisi

En önemli komplikasyon olarak çok nadir durumlarda anaflaktik şok meydana gelebilir. Bu olay için, acil durum ekipmanları hazır bulundurulmalıdır.

AETHOXYSKLEROL®’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

AETHOXYSKLEROL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 • Geçerli değildir.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AETHOXYSKLEROL®’ün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

AETHOXYSKLEROL® kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar embriyo ya da fetüste herhangi bir zararlı etki göstermemiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AETHOXYSKLEROL®’ün anne sütüne geçmesiyle ilgili olarak insanlar üzerinde herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle, emzirme döneminde AETHOXYSKLEROL® ile tedavi gerektiği takdirde emzirmeye 2-3 gün ara verilmelidir.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, AETHOXYSKLEROL®’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde çok yaygın olarak yan etkiler gözlenebilir. Akut kanamalı yemek borusu varislerinin AETHOXYSKLEROL® ile endoskopik skleroterapi ile tedavisinden sonra çok yaygın olarak yan etki gelişmektedir. Buna karşılık yan etkilerin şiddeti ve sıklığı temelde var olan hastalığın şiddetine ve tedavi edici duruma bağlıdır (örneğin, sürekli ya da aralıklı kanama).

Birçok vakada, hangi yan etkinin yöntemden kaynaklandığı (alet kullanımına bağlı) ve hangilerinin AETHOXYSKLEROL®’den kaynaklandığı tam olarak ayırt edilememektedir. Klinik çalışmaları da içeren AETHOXYSKLEROL® ile skleroterapi ile tedaviden sonra belirtilen sıklık düzeylerinde aşağıdaki yan etkiler gözlenmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

 • Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor : Sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Göğüs ağrısı,
 • Yemek borusunda kanama, yutkunma güçlüğü (disfaji), yemek borusu daralması (özofagus stenozu),
 • Enjeksiyon yerinde yara, bölgesel doku ölümü (nekroz), vücut ısısının yükselmesi.

Yaygın:

 • Göğüste sıvı toplanması (plevral efüzyon), göğüs enfeksiyonu (mediyastinit), akciğer iltihabı (pnömoni), nefes darlığı (dispne),
 • Yemek borusu delinmesi.

Yaygın olmayan:

 • Kanda bakteri bulunması (bakteremi),
 • Göğüs boşluğunda hava toplanması (pnömotoraks).

Seyrek:

 • Akciğerde kanın pıhtılaşması ,
 • Özofagobronşiyal fistül, yemek borusunun hareket edebilme yeteneğinin bozulması (özofagus diskinezisi).

Çok seyrek:

 • Yemek borusu kanseri (etiyolojisi bilinmeyen, muhtemelen temelinde bir hastalık yatan özofagal skuamoz hücre kanseri),
 • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları,
 • Astım,
 • Anjiyoödem,
 • Yaygın kurdeşen,
 • Baş dönmesi, ciltte rahatsızlık hissi,
 • Görme bozuklukları,
 • Kalp atımının yavaşlaması, kalp durması,
 • Kalp damar bozukluğu, dolaşımın iflas etmesi, şok,
 • Akciğer şoku (akut solunum sıkıntısı bulgu ve belirtileri), göğüste lenf damarlarında sıvı toplanması (şilotoraks), akciğerlerde sıvı birikmesi (pulmoner ödem),
 • Kan basıncının düşmesi,
 • Tat alma duyusunda bozukluk/değişiklik, bulantı, psödodivertiküler hastalık (“sahte” divertikülün gelişimi, yani yemek borusu duvarında öne doğru küçük çıkıntılar).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

AETHOXYSKLEROL®ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AETHOXYSKLEROL®’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AETHOXYSKLEROL®’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

Assos İlaç Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş. Ümraniye, İstanbul, Türkiye

Üretici

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH,

Wiesbaden, Almanya adına Siegfried Hameln GmbH, Hameln, Almanya

Bu kullanma talimatı 04/01/2019 tarihinde onaylanmıştır.

AETHOXYSKLEROL İlaçları