C-VITAS 500 mg/5 ml çözelti içeren 5 ampül

C-VITAS 500 mg/5 ml çözelti içeren 5 ampül kutusunun resmi
Barkodu: C-VITAS 500 mg/5 ml çözelti içeren 5 ampül barkodu:8699479750206
Etken Maddesi: Vitamin C
Satış Fiyatı: 4.82 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif/Pasif ürün listesinde bulunmamaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı
Kısa Ürün Bilgisi

C-VİTAS 500 mg/5 mL çözelti içeren ampul

Kas içine, damar içine veya deri altına uygulanır.

Steril-Apirojen

 • Etkin maddeler: Her bir ampul (5 mL) 500 mg C Vitamini (askorbik asit) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Metil paraben (E218), propil paraben (E216), sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.
ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
A11GA01 A16544 E624A Yirmi Yıllık 500 MG 5 imal 2017-04-18 2017/281
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
Listede Değil Listede Değil Listede Değil

C-VITAS Nedir ve Ne için kullanılır?

Her ampul 500 mg C vitamini içerir.

C-VİTAS 5 mL'lik şeffaf cam ampuller içerisinde, her kutuda 5 adet ampul içeren ambalajlarda sunulur.

 • C-VİTAS, C Vitamininin akut eksikliğinde veya ağızdan kullanımının mümkün olamadığı durumlarda (örneğin yara iyileşmesi, yanıklar, iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar, travma, tiroid zehirlenmesi ve ameliyat sonrasında) kullanılır. Ayrıca idyopatik methemoglobinemi (bir tür kan hastalığı) tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

C-VITAS Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer;

 • C vitaminine veya C-VİTAS’ın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Hiperoksalüri (idrarda oksalik asitin normalden fazla bulunması) durumunuz varsa,
 • Asidüri (idrarın asidik olması) ya da idrar pH´sının normal olup idrarda oksalik asitin bulunması durumunun eşlik ettiği böbrek taşınız varsa.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Eğer;

 • Böbrek sorununuz varsa,
 • Çeşitli türlerde kansızlığınız (akdeniz anemisi, sideroblastik anemi, orak hücreli anemi) varsa,
 • özellikle karaciğerde olmak üzere başlıca organlarınızda demir birikmesi (hemokromatoz) varsa,
 • kanınızdaki alyuvar miktarı artmışsa (polisitemi) veya lösemiyseniz (kan hücrelerinin kanseri)
 • G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) enzim eksikliğiniz varsa (bu eksiklik kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan bir enzimin eksik olması veya yeterince aktif olamamasıdır)
 • Kalp veya akciğer hastalığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa (C vitamini idrarda şeker testi sonuçlarında yanlışlıklara neden olabilir. Testten birkaç gün önce C vitamini kullanımı kesilmelidir)
 • İlerlemiş kanser hastalığınız varsa,
 • Sigara içiyorsanız,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

C-VİTAS’ın araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz etkisi yoktur.

C-VİTAS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 5 mL´lik dozunda 69 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

C-VİTAS, metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içeriğinden dolayı alerjik tepkilere (muhtemelen gecikmiş) ve beklenmedik biçimde bronşların daralmasına sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında C-VİTAS’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Doğum kontrol hapları
 • Varfarin ve dikumarol gibi ağızdan alınan kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir ilaçları
 • Desferrioksamin (aşırı demir yükü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • İzoprenalin (sempatik sinir sistemini uyarıcı bir ilaç)
 • Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Meksiletin (kalp ritim bozukluğuna karşı kullanılan bir ilaç)
 • Primidon gibi barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku verici ilaç veya ilaç grubu)
 • Amfetamin (sempatik sinir sistemini uyarıcı bir ilaç)
 • Trisiklik antidepresanlar (ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaç grubu)
 • Flufenazin ve diğer fenotiyazinler (şizofreni ve psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların)
 • Aspirin
 • Sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör. fenitoin)
 • Bir antibiyotik olan tetrasiklin
 • İştah baskılayıcılar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

Enjeksiyon yolu ile uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur, ancak C-VİTAS ile tedaviniz sırasında alkol kullanmayınız.

C-VITAS Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

C-VİTAS kas içine (IM), deri altına (SC) ya da damar içine (IV) verilebilir. Kas içine (IM) uygulama tercih edilir. Damar içine (IV) uygulama yapılırken yavaş infüzyonla uygulanmalıdır çünkü hızlı intravenöz enjeksiyon geçici olarak sersemliğe neden olabilir.

C-VİTAS uygulaması doktorunuz ya da hemşireniz tarafından gerçekleştirilecektir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Yetişkinlerde günde 1 ya da 2 kez 100-250 mg olarak önerilmektedir. Şiddetli durumlarda 1-2 grama kadar dozlar uygulanabilir.

Özel doz talimatları

İdyopatik methemoglobinemide, bölünmüş halde günlük 300-600 mg dozlar tavsiye edilmektedir.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

Askorbik asit eksikliğinin tedavisinde genel doz uygulaması günlük 100 mg ila 300 mg 'dır.


Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir doz uygulaması yoktur, yetişkinlerinki gibidir.


Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Kronik olarak hemodiyalize giren hastalara önerilen doz 100-200 mg/gün´dür. Böbrek işlevleri bozulmuş veya böbrek taşı öyküsü olan hastalara C-VİTAS verilirken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer C-VİTAS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

C vitamininin yüksek dozları ishale ve idrarınızın asidik olması durumunda böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. 600 mg ve üzerindeki dozlar sık idrara çıkmanıza sebep olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri sizi rahatsız ediyorsa lütfen doktorunuza danışınız.

C-VİTAS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz ya da hemşireniz ihtiyacınız olan C vitaminini almanızı sağlayacaktır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz doktorunuzla konuşunuz.

C-VİTAS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

C-VİTAS ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

C vitamini anne karnındaki yavruya geçer. Doktorunuz C-VİTAS’ın size olan yararının olası sakıncalarından fazla olduğunu düşünürse ilaç kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

C vitamini anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz C-VİTAS’ın size olan yararının olası sakıncalarından fazla olduğunu düşünürse ilaç kullanılabilir.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi C-VİTAS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, C-VİTAS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Döküntü,
 • kaşıntı,
 • nefes almada güçlük,
 • göğüste darlık,
 • ağız, yüz, dudak ve dilde şişme gibi alerjik reaksiyonlar
 • Böbrek taşı oluşumu,
 • hiperoksalüri (idrarda aşırı miktarda oksalat bulunması),
 • idrar yapmada güçlük,
 • diürez (idrar itrah hızında, dolayısıyla hacminde artma)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Mide krampı,
 • ishal,
 • bulantı ya da kusma
 • Kol ve bacaklarda duyarlılık, ağrı, ateş ya da şişlik
 • Enjeksiyon bölgesinde ciddi reaksiyonlar, ağrı, şişlik

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı,
 • baş dönmesi ya da sersemlik,
 • yorgunluk,
 • uyku bozukluğu
 • Flushing (al basması) ya da kızarıklık

Bunlar C-VİTAS’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

C-VİTAS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25˚ C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra C-VİTAS’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, C-VİTAS’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

Farmalas İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Altınşehir Mah., Tavukçuyolu Cad., Beka Sok., No:9 Ümraniye / İstanbul

Üretici

My Farma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. Melek Aras Bulvarı Kristal Caddesi, No: 1 Tepeören-Tuzla/İstanbul

Bu kullanma talimatı 18.04.2017 tarihinde onaylanmıştır.