CALGEL 20 gr jel

CALGEL 20 gr jel kutusunun resmi
Barkodu: CALGEL 20 gr jel barkodu:8699522345311
Etken Maddesi: Lidokain Hcl + Setilpiridinyum
Satış Fiyatı: 11.88 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif ürünler listesinde bulunmaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı
Kısa Ürün Bilgisi

CALGEL  jel

Diş etine uygulanır.

  • Etkin madde: Lidokain hidroklorür ve setilpiridinyum klorür içerir.
  • Yardımcı maddeler: Sorbitol çözeltisi, Ksilitol, Etanol %96, Hidroksietilselüloz 5000 cp (Natrosol 250), Cremophor, RH4I0, Laureth — 9 (Macrogol Lauryl Ether), Makrogol 300, Sodyum sakarin, Levomentol, Bitkisel Aroma 17.42.5490, Karamel El50, Sodyum Sitrat, Sitrik Asit Monohidrat, Saf Su
ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
A01AD11 A01567 Orjinal İlaç 20 imal 1995-09-15 175/5
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç

CALGEL Nedir ve Ne için kullanılır?

CALGEL, suda çözünen şekersiz bazlı saydam sarı renkte bir jeldir.

Diş etine uygulanan bir üründür. Bölgesel ağrı kesici etki gösteren lidokain hidroklorür ve antiseptik (hastalık yapıcı nmikroorganizmaların yok edilmesi) etki gösteren setilpiridinyum klorür içerir.

CALGEL 20 g’lık aluminyum tüpler halindedir.

  • CALGEL diş çıkarma ağrılarında ve diş eti iltihabına bağlı rahatsızlık ve huzursuzluğun giderilmesinde kullanılır, antiseptik (mikropları öldürme amacıyla kullanılan ilaçlar) özelliği vardır (CALGEL çabuk etkileyecek ağrıyı dindirip, bebeğin diş etlerini rahatlatır).

CALGEL Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

  • Eğer bebeğiniz lidokain hidroklorür, setilpiridinyum klorür veya ürünün kendisine karşı aşırı duyarlı (alerjik) ise

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Eğer tüp ilk kullanımdan önce açılmışsa kullanmayınız. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Herhangi bir istemeyen yan etki görüldüğünde veya aşırı doz durumunda ilacın kullanımı kesilmelidir.

Bu uyarllar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Geçerli değildir.

CALGEL' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki yardımcı maddeler için kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Calgel Jel ile hiçbir ilaç etkileşimi bilinmemektedir

İntravenöz (damar yolu) yoldan uygulanan lidokain ile oral (ağızdan alınan) prokainamid (kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan, kalsiyum kanalı engelleyicisi bir ilaç), tek başına oral fenitoin veya fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılan ), primidin ya da karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan ), oral propanolol ve bumetadin, furosemid ve tiyazid (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan maddeler) dahil olmak üzere non-potasyum tutucu diüretikler arasında ilaç etkileşimleri bildirilmiştir.

Bu ilaç etkilerinin CALGEL Jel kullanımı ile ilişkili olarak ortaya çıkması olası değildir.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

Veri yoktur.

CALGEL Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

CALGEL şekersiz olup hoş bir tadı vardır. Kapak ters çevrilerek tüp delinir. Bebeğin diş etlerine yavaşça ovularak sürülür.

Diş çıkarma ağrıları oluştuğunda az bir miktar CALGEL (7.5 mm kadar) bir parça pamuğa veya temiz bir parmağa sürülüp bebeğin diş etleri yavaşça ovulur.

Doktor tavsiyesine göre, doktorun özel bir tavsiyesi olmadığı takdirde 20 dakika sonra tekrarlanır, eğer gerekliyse günde 6 kereye kadar uygulanabilir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır. CALGEL 3 aylık ve üzerindeki bebeklerde kullanılır.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

CALGEL 3 aylık ve üzerindeki bebeklerde kullanılır.


Yaşlılarda Kullanımı

Uygulanabilir değildir.


Özel Kullanım Durumları

Veri yoktur.

Eğer CALGEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

Yutkunma üzerinde eşzamanlı etkilerle boğazdaki hissin baskılanması teorik olarak CALGEL JELİ’nin aşırı topikal oral (ağız içi belli yere sürülen) kullanımından kaynaklanabilir. Bu tip bir etki %2 lidokain hidroklorür çözeltisinden 5 m1 (100 mg lidokaine eşdeğer) ile gargara yapıp, bunu yutan bir yetişkinde bildirilmiştir. Bununla birlikte, vücut yüzey alanı ve boğaz yüzey alanının oransallığı varsayıldığında bu doz 3 aylık bir çocuk için 5.4 g’lık tekli CALGEL JELİ dozuna eşdeğer olacaktır.

CALGEL JELİ’nin hatalı ya da aşırı uygulanması halinde bile klinik açıdan toksik etkileri üretmek için gereken lidokain hidroklorür veya stilpiridinyum miktarlarına erişilmesi olası değildir.

Aşırı doz durumunda kullanım sonlandırılmalı ve bir doktora başvurulmalıdır.

CALGEL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çifi doz almayınız.

CALGEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacı doktorunuzun söylediği süre zarfınca bebeğinize uygulayınız. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

CALGEL’in gebelikte kullanımına ilişkin bir tehlike öngörülmemektedir.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

CALGEL’in emzirme döneminde kullanımına ilişkin bir tehlike öngörülmemektedir.

Yan Etkileri

Talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, yan etki meydana gelmesi beklenmez.

  • Ancak erişkinlerde ve 12 yaşından büyük bir çocukta, lokal enjeksiyon sonrasında lidokain hidroklorüre aşırı duyarlılık şeklinde münferit olgular bildirilmiştir.
  • Bu olgularda aşırı duyarlılık, solunumda hafif güçlükle seyreden lokalize ödem veya jeneralize deri döküntüsü olarak bildirilmiştir.
  • Bitkisel aroma verici ajan içinde az miktarda bulunan bileşenlerden biri olan sarı papatyanın alerjik reaksiyonlara neden olduğu belgelenmiştir.
  • Normalde sarı papatyaya aşırı duyarlılığın olması, atopik bireylerde solunum güçlükleri şeklinde kendini göstermektedir. Sarı papatya içeren bitki çaylarını içen kişilerde anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir (bitkisel astım çayı). Hassaslaşmış bireylerde, papatya içeren preparatlara karşı pozitif deri reaksiyonları gözlenebilir.

İstenmeyen yan etki görülmesi halinde, ilacın kullanımına son verilmeli ve bir doktora başvurulmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi gelmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

CALGEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtileri son kullanma tarihinden sonra CALGEL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CALGEL’i kullanmayınız. Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Ruhsat Sahibi

GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Levent / ISTANBUL

Üretici

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul

Bu kullanma talimatı............... tarihinde onaylanmıştır.