CIPROKABI 200 mg/100 ml IV İnfüzyon Çözeltisi, 1 Adet

CIPROKABI 200 mg/100 ml IV İnfüzyon Çözeltisi, 1 Adet kutusunun resmi
Barkodu: CIPROKABI 200 mg/100 ml IV İnfüzyon Çözeltisi, 1 Adet barkodu:8699630697944
Etken Maddesi: Siprofloksasin
Satış Fiyatı: 17.20 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif/Pasif ürün listesinde bulunmamaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı
Kısa Ürün Bilgisi

CIPROKABI 200 mg/100 ml IV İnfüzyon Çözeltisi

Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde:İnfüzyon çözeltisinin her bir ml’sinde 2 mg siprofloksasine eşdeğer miktarda siprofloksasin hidrojen sülfat içerir. 100 ml’lik çözeltide 200 mg siprofloksasin mevcuttur.
 • Yardımcı maddeler:Sodyum klorür, sülfürik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su
ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
J01MA02 A13882 E067E Jenerik İlaç 200+100 MG/ML 1 ithal 2012-12-14 135/5
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
Listede Değil Listede Değil Listede Değil

CIPROKABI 200 mg/100 ml 1 Çözelti Nedir ve Ne için kullanılır?

 • CIPROKABI poşet içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir poşet 200 mg siprofloksasine eşdeğer miktarda siprofloksasin hidrojen sülfat içerir.
 • CIPROKABI’nin etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.
 • CIPROKABI, 100 mililitrelik torbalarda bulunur. Torba içerisindeki çözelti, renksiz ve berraktır.
 • CIPROKABI, yetişkinlerde zatürree, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bağırsak enfeksiyonlarında kullanılır. CIPROKABI, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibrozisin P.aeruginosa adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır.
 • Yetişkinlerde ve çocuklarda, solunum yoluyla geçen şarbon ortaya çıkısını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için de kullanılır.

CIPROKABI 200 mg/100 ml 1 Çözelti Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer;

 • İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karsı alerjiniz var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

CIPROKABI ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

CIPROKABI’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

Eğer,

 • Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysanız,
 • Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,
 • CIPROKABI gibi antibiyotiklerle daha önce gördüğünüz tedavi sırasında tendon sorunu öykünüz olduysa,
 • Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) rahatsızlığınız varsa,
 • Anormal kalp ritmi (aritmi) öykünüz varsa.

CIPROKABI tedavisi sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Eğer;

 • Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya bitkin hissetme veya ayakta dururken baş dönmesi gibi belirtileri olan aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok, anjio ödem) görülürse (Bu belirtilerden herhangi biri görülürse tedavinizin sonlandırılması gerektiğinden hemen doktorunuza söyleyiniz.),
 • Yaşlıysanız veya aynı anda kortikosteroidlerle tedavi görüyorsanız (Kasların kemiklere bağlandığı yerlerde ağrı, sislik, kızarıklık meydana gelebilir.
  • Herhangi bir ağrı veya şişliğin ilk belirtisinde, CIPROKABI kullanımı durdurulmalıdır ve ağrılı alanın dinlendirilmesi gerekir. Tendon yırtılması riskini artırabileceğinden herhangi bir gereksiz egzersizden kaçının),
 • CIPROKABI de dahil olmak üzere antibiyotik tedavisi sırasında veya tedavinin sonlandırılmasından sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi veya sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürseniz derhal doktorunuza başvurun. CIPROKABI tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu hayat kurtarıcı olabilir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç kullanmayınız.
 • Sara, serebral iskemi veya inme gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar yaşıyorsanız, santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumda CIPROKABI tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri görülürse CIPROKABI tedavisi durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • CIPROKABI karaciğer hasarına neden olabilir. İştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kasıntı veya midede hassasiyet gibi belirtiler fark ederseniz, CIPROKABI tedavisi acilen durdurulmalıdır.
 • CIPROKABI beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir ve sizin enfeksiyonlara karşı direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzun ciddi şekilde bozulması gibi belirtileri bulunan bir enfeksiyon veya boğaz ağrısı, farenks, ağız veya idrar yolu sorunları gibi lokal enfeksiyon belirtileri bulunan yüksek ateş sorununuz olursa en kısa zamanda doktorunuzla görüşmelisiniz.
  • Beyaz kan hücrelerinizdeki olası düşmeyi (agranülositoz) kontrol etmek için sizden kan alınabilir.
 • CIPROKABI ile anemi riski yaşayabileceğinizden, sizde ya da ailenizdeki bir ferdin glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) yetmezliğine sahip olduğu biliniyorsa doktorunuza söyleyiniz.
 • CIPROKABI’nin ilk dozundan sonra psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir. Depresyon veya psikoz durumu varsa CIPROKABI tedavisi sırasında bu belirtiler kötüleşebilir. Böyle bir durumda CIPROKABI tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Uygulama yerinde iyileşmeyen reaksiyon varsa
 • Kortizon türü ilaç kullanıyorsanız,
 • CIPROKABI ile tedavi sırasında cildiniz UV ışınları ya da güneş ışığına karsı daha hassas olacaktır. Güçlü güneş ışığından veya solaryum gibi yapay UV ısınlarından uzak durunuz. Myastenia Gravis hastalarında hastalığın belirtilerini alevlendirebilir.

CIPROKABI’ye duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız. Kan veya idrar örneği vermeniz gerekiyorsa CIPROKABI kullandığınızı doktorunuza veya laboratuvar personeline söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma durumunda tepki verme hızını olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

CIPROKABI’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünün her 100 ml’si 15,1 mmol (347 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CIPROKABI’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritim bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Vücuttan ürik asit atılımını sağlayan probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir etkin madde),
 • Mide hastalıklarında kullanılan omeprazol,
 • Kas gevşetici olan tizanidin,
 • Astım tedavisinde kullanılan teofilin,
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya dapentoksifilin,
 • Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan kortizon dışındaki ilaçlar (NSAİİ),
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin,
 • Kan sulandırıcı olarak kullanılan vitamin K antagonist ilaçları (örn, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • Şeker hastalığında kullanılan bir ilaç olan glibenklamid,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan duloksetin,
 • Parkinson hastalığında kullanılan ropinirol,
 • Anestezi amacıyla kullanılan lidokain,
 • Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin,
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafil

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

Yiyecek ve içecekler CIPROKABI ile yapılan tedavinizi etkilemez.

CIPROKABI 200 mg/100 ml 1 Çözelti Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

CIPROKABI damar yoluyla uygulanacaktır ve 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinler için günlük aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:

Enfeksiyon

Yetişkinler için önerilen günlük ve tek dozla (mg siprofloksasin damar yoluyla)

Tedavi süresi (mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş dahil)

Solunum yolu enfeksiyonları

2 x 400 mg – 3x 400 mg

7-14 gün

İdrar yolu enfeksiyonları

 • Akut gelişen basit böbrek iltihabı (piyelonefrit)
 • Basit olmayan

2 x 200 mg – 400 mg

2 x 400 mg – 3x 400 mg

7-21 gün

7-21 gün

Genital enfeksiyonlar

- Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), akut prostat bezi iltihabı, sperm kanalı ya da testis iltihabı

2 x 400 mg – 3x 400 mg

14-28 gün

İshal

2 x 400 mg

1-5 gün

Diğer enfeksiyonlar

2 x 400 mg

7-14 gün

Ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar

3x 400 mg

7-14 gün

Kemik ve eklem enfeksiyonları

(örn.kemik enfeksiyonu)

2 x 400 mg – 3x 400 mg

Maksimum 3 ay (kemik

enfeksiyonunda maksimum 2 ay)

Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar

2 x 400 mg – 3x 400 mg

Beyaz kan hücrelerinin düşük olduğu dönem boyunca

Karın içi enfeksiyonlar

2 x 400 mg – 3x 400 mg

5-14 gün

Solunum yoluyla geçen

(Bacillus anthracis’e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

2 x 400 mg

60 gün

Damardan tedavi sonrasında CIPROKABI tedavisine ağızdan kullanılan formlarıyla devam edilir.

Tedaviye ateşin düşmesi veya belirtilerin kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Streptokok ve Klamidya adı verilen bakteriler ile olan enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. Damardan başlanan tedaviye daha sonra ağızdan devam edilebilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyerek size uygulayacaktır ve tedavinizin süresini size bildirecektir.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

Enfeksiyon

Önerilen doz

Önerilen tedavi süresi

5 - 17 yaş arası çocuklarda ailesel geçişli, özellikle salgı bezlerini tutan bir hastalık olan kistik fibrozisin P. aeruginosa enfeksiyonuna bağlı akciğer enfeksiyonu

Günde 3 kere damardan kullanılan CIPROKABI ile kilogram başına 10 mg (maksimum günlük doz 1200 mg)

10-14 gün

Basit olmayan idrar yolu enfeksiyonları ve

böbrek enfeksiyonu

8 saatte bir damardan kilogram

başına 6-10 mg (maksimum günlük doz 400 mg)

10-21 gün

Solunum yoluyla geçen şarbon

Günde 2 defa 10 mg/kg (Bir defada uygulanan maksimum doz 400 mg’ı aşmamalıdır. Maksimum günlük doz 800 mg’dır)

60 gün

Şarbon mikrobuna maruz kalındıysa ya da şarbon mikrobuna maruz kalındığından şüpheniliyorsa en kısa sürede tedavi almaya başlanmalıdır.

Böbrek ve karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.


Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.


Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg’dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi olan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg CIPROKABI eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg siprofloksasin verilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

Eğer CIPROKABI ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

CIPROKABI’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.


Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CIPROKABI hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CIPROKABI anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, CIPROKABI’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın yan etkiler (her 100 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Bulantı, ishal, kusma,
 • Uygulama yerinde reaksiyon,
 • Kandaki maddelerin miktarında artış (transaminazlar),
 • Döküntü

Yaygın olmayan yan etkiler (her 1.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Mantar süper enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofil adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik, huzursuzluk,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
 • Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Bilirubin (safrada bulunan bir madde) artışı,
 • Kasıntı, kurdeşen,
 • Eklem ağrısı,
 • Ağrı, rahatsızlık hissi, ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı,
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması,
 • Sersemlik,
 • Denge bozukluğu,
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His kaybı,
 • Nöbetler,
 • Bireyin kendisinin veya kendi dışındaki objelerin düzensiz veya hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
 • Görme bozuklukları,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Düşük tansiyon,
 • Geçici karaciğer yetmezliği,
 • Sarılık,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Ödem.

Seyrek (her 10.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit eden),
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon
 • Alerjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme
 • Kan şekerinde artma,
 • Kaygı reaksiyonları
 • Anormal rüyalar (kâbus),
 • Depresyon,
 • Titreme,
 • Kulak çınlaması,
 • Bayılma,
 • Soluk alıp vermede güçlük (astımla ilgili durumlar dahil),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Karaciğer iltihabı (enfeksiyona bağlı olmayan),
 • Işık duyarlılığı reaksiyonları,
 • Spesifik olmayan veziküller (içi sıvı dolu kabarcık)
 • Kas ağrısı,
 • Eklem romatizması,
 • Kas- iskelet ağrısı,
 • Böbrek bozukluğu,
 • İdrarda kan veya kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit eden),
 • Alerjik şok (hayatı tehdit eden),
 • Psikolojik reaksiyonlar,
 • Migren,
 • Koku alma bozuklukları,
 • İşitme azalması,
 • Kan damarı duvarında iltihap (vaskülit),
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda yırtılma (çoğunlukla Aşil tendonu)

Çok seyrek (her 10.000 kişiden en fazla 1 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Kandaki akyuvarların azalmasıyla beliren tehlikeli, öldürücü hastalık (agranülositoz),
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon,
 • Koordinasyon bozuklukları,
 • His artışı,
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozuklukları,
 • Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayati tehdit eden)
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Kas hastalıklarının (myastenia gravis) alevlenmesi,
 • Eklem iltihabı,
 • Yürüyüş bozukluğu

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Periferal nöropati ve çok sayıda periferik sinirleri etkileyen hastalık (polinöropati)
 • Kalp ritminde bozukluklar (QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes)
 • Çocuklarda eklemleri etkileyen bir hastalık olan artropati,

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

CIPROKABI’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Soğutmayınız ve dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CIPROKABI’yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CIPROKABI’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

FRESENIUS KABI İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güney Plaza Eski Büyükdere Asfaltı, No:17/4B, Kat:2, 34398, Maslak/ İstanbul

Tel: (212) 365 56 56

Faks: (212) 365 56 99

e-posta: [email protected] fresenius-kabi.com

Üretici

Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430

N-1753 Halden Norveç

Bu kullanma talimatı..................... tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

İmhası için özel bir gereklilik yoktur.

Kullanıma hazırlama;

Siprofloksasin i.v. infüzyon ile 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

Geniş bir vene yavaş infüzyon hastanın rahatsızlığını en aza indirir ve venöz irritasyon riskini azaltır. İnfüzyon çözeltisi doğrudan veya geçimli olduğu diğer infüzyon çözeltileri ile karıştırılarak erilebilir. Diğer infüzyon çözeltileri ve ilaçlar için geçimli olduğu belirlenmedikçe, ayrı olarak uygulanmalıdır. Çökme, bulanıklaşma, renk değişikliği gibi olaylar geçimsizliğin görsel belirtileridir.

Çözeltinin pH’sinde fiziksel veya kimyasal açıdan stabil olmayan penisilinler, heparin çözeltisi gibi tüm infüzyon çözeltileri ve ilaçlar ile geçimsizlik görülebilir.

Siprofloksasin çözeltisinin pH’si 4 - 4,9 olduğundan, bilhassa alkali pH’ye ayarlanmış çözeltilere geçimsizlik ortaya çıkar.

Kullanma Talimatı’nın bölüm 3’ünde ‘Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar’ kısmında tavsiye edilen dozlar yer almaktadır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri” ne uygun olarak imha edilmelidir.

CIPROKABI İlaçları