DERISIV %1 krem

DERISIV %1 krem kutusunun resmi
Barkodu: DERISIV %1 krem barkodu:8698747350018
Etken Maddesi: Gumus Sulfadiazin
Satış Fiyatı: 6.16 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif ürünler listesinde bulunmaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı

DERİSİV %1 Krem 40 g

Haricen kullanılır.

 • Etkin madde: Her 1 gram krem, 10 mg gümüş sülfadiazin içerir.
 • Yardımcı maddeler: İzopropil miristat, stearil alkol, sorbitan monooleat, vazelin, propilen glikol, hidrojene kastor yağı (hidrojene hint yağı), sitrik asit, metil paraben sodyum, deiyonize su.
ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
D06BA01 A14451 E205A Jenerik İlaç 1 % 400 imal 2010-06-28 225/61
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
Etken madde, doz ve formülasyon olarak DSÖ listesi ile birebir uyumlu ilaç Etken madde, doz ve formülasyon olarak DSÖ listesi ile birebir uyumlu ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç

DERISIV Krem Nedir ve Ne için kullanılır?

 • DERİSİV’in etkin maddesi gümüş sülfadiazindir. Gümüş sülfadiazin, yara veya yanıklı bölgede iltihaplanmalara (enfeksiyonlara) yol açan bakterileri öldürerek etki gösterir.
 • DERİSİV; 40 gr’1ık tüplerde bulunur; DERİSİV’in 1 gramı 10 mg gümüş sülfadiazin içerir.
 • DERİSİV; yara ve yanıklarda ortaya çıkan iltihaplanmaların (enfeksiyonların) önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

DERISIV Krem Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer ;

 • Gümüş sülfadiazin ya da DERİSİV’in bileşimindeki diğer maddelere karşı bilinen bir alerjiniz var ise,
 • Sülfonamid adı verilen ilaç grubuna karşı bilinen bir alerjiniz var ise,
 • Gebeliğinizin son döneminde iseniz,
 • Emzirmekte olduğunuz bebeğiniz iki aylıktan küçük ise kullanmayınız.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Eğer ;

 • Yanık tedavisinde kullanıldığında yanıklar vücudun geniş alanlarını kaplıyor ise,
 • Sizde ya da ailenizde g1ukoz-6-fosfat dehidrogenaz acil ı bir cmzinı eksikliği var ise
 • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz var ise
 • Yara kabuğunun ayrılmasında gecikme olur ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bildirilen olumsuz bir etkisi yoktur.

DERİSİV’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • 1 gramlık DERİSİV’in içerisinde 0.05 gram stearil alkol bulunur. Stearil alkol, bölgesel (lokal) deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) neden olabilir.
 • 1 gramlık DERİSİV’in içerisinde 0.1 gram propilen glikol bulunur. Propilen glikol, ciltte tahrişe (irritasyona) neden olabilir.
 • 1 gramlık DERİSİV’in içerisinde 0.03 gram hidrojene kastor yağı (hidrojene hint yağı) bulunur. Hidrojene kastor yağı, deri reaksiyonlarına sebep olabilir.
 • 1 gramlık DERİSİV’in içerisinde 0.003 gram metil paraben sodyum bulunur. Metil paraben sodyum, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DERİSİV, bölgesel (lokal) olarak uygulanan bazı ilaçların etkisini azaltabilir. Lokal olarak başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

DERİSİV, geniş alanlara uygulandığında, ît IA an alınan bazı ilaçların (kan şckcrini cliizcnleyici il‹ıçlar ve epilepsi tetlavisinde kullanılan fenitoin) etkisini değiştirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

Belirtilmedi.

DERISIV Krem Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Haricen kullanılır. 1-1.5 mm kalınlığında bir tabaka halinde ve steril eldiven veya spatül ile uygulanır. Gerekirse üzeri steril bir pansumanla örtülür.

 

Yara ve yanık olan bölge uygun hijyenik kurallara göre temizlendikten sonra günde 1-2 kez uygulanır.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

Erken doğmuş bebeklerde ve iki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.


Yaşlılarda Kullanımı


Özel Kullanım Durumları

Karaciğer ve böbrek yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda birikim yapabilir.

Eğer DERİSİV’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

DERİSİV’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmayı Unutursanız:

DERİSİV’i kullanmayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız. Doktorunuzun önerdiğinden fazla uygulama yapmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

DERİSİV ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

DERİSİV ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Gebeliğin sonlarına doğru kullanılması sakıncalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İki aylıktan küçük ve/veya prematüre bebekler DERİSİV kullanımı sırasında emzirilmemelidir. Bebeğiniz iki aylıktan küçük ise doktorunuza danışarak emzirmeyi sonlandırma ya da ilacı kullanmama arasında bir tercih yapmanız gerekir.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, DERİSİV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Derisiv'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deride döküntü,
 • Kaşıntı
 • Ürtiker
 • Su dolu kabarcıklar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DERİSİV’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Halsizlik
 • Burun kanaması
 • Vücutta bereler

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Deride kızarma
 • Yanma hissi

Bunlar DERİSİV’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi gelmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

DERİSİV’i çocukların göremeyeceği, erişemeyece ği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25OC altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DERİSİV ’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz DERİSİV’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

RDC İlaç Araştırma ve Geliştirme San. A.Ş.

Batı Sitesi Mah. Coşkun Irmak İş Merkezi 274. Sok. No:120-121

Yenimahalle / ANKARA

Üretici

Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.

TEM Otoyolu Kandaklar Mevkii Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 28.06.2010 tarihinde onaylanmıştır.