OKSAMEN-L 20 mg enjektabl liyofilize toz içeren 1 flakon

OKSAMEN-L 20 mg enjektabl liyofilize toz içeren 1 flakon kutusunun resmi
Barkodu: OKSAMEN-L 20 mg enjektabl liyofilize toz içeren 1 flakon barkodu:8699541792400
Etken Maddesi: Tenoksikam
Satış Fiyatı: 8.01 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif ürünler listesinde bulunmaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı
Kısa Ürün Bilgisi

OKSAMEN-L 20 mg enjektabl liyofilize toz içeren flakon

Damar ve kas içine uygulanır.

 • Etkin madde: Her flakon 20 mg tenoksikam içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum hidroksit, trometamol, sodyum metabisülfit, sodyum E.D.T.A., enjeksiyonluk su
ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
M01AC02 A05654 E070B Yirmi Yıllık 20 MG 1 imal 1995-04-10 173/20
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç

OKSAMEN-L Flakon Nedir ve Ne için kullanılır?

 • OKSAMEN-L etkin madde olarak her flakonda 20 mg tenoksikam içerir.
 • OKSAMEN-L’nin etkin maddesi tenoksikam antiinflamatuvar (iltihap giderici) ve antiromatizmal (romatizmal hastalıkların tedavisinde) etkili non steroid antiinflamatuvar (NSAİ) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • OKSAMEN-L, kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artrit hastalığı ve sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisi ile damla hastalığı (akut gut artriti), akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrı ve ağrılı adet tedavisinde etkilidir.

OKSAMEN-L Flakon Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer:

 • Tenoksikama, OKSAMEN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Salisilat ya da diğer NSAİ ilaçlara karşı astım, nezle veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlarınız varsa,
 • Daha önce NSAİ ilaç kullanırken midenizde kanama ya da delinme olduysa,
 • Mide ya da bağırsak ile ilgili ülser ya da kanama geçirdiyseniz,
 • Böbrek, karaciğer ya da kalbinizle ilgili ciddi problemleriniz varsa,
 • Kalp damarlarına yönelik baypas ameliyatı öncesi ya da sonrasında ağrı tedavisinde,
 • Hamileliğinizin son 3 ayı içerisindeyseniz.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Eğer:

 • Kalp ile ilgili probleminiz (kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, konjestif kalp yetmezliği
  • kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık- gibi) varsa ya da daha önce inme geçirdiyseniz ya da bunlar için risk faktörleriniz (yüksek tansiyon, kanda aşırı yağ bulunması, şeker hastalığı, sigara) varsa,
 • Yaşlıysanız (yan etkileri daha şiddetli yaşayabilirsiniz),
 • Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa,
 • Kan pıhtılaşması ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kan hacminiz düşük ise (kanama ya da ciddi su kaybı nedeniyle),
 • Vücudunuzun herhangi bir yerindeki kan damarlarınızda probleminiz varsa,
 • Ülseratif kolit (bağırsak iltihabı) veya Crohn hastalığı (bağırsak iltihabı, karın hastalığı, ishal, kusma ve kilo kaybına yol açan durum) gibi otoimmün bir hastalığınız (vücudun savunma sisteminin vücudu yok etmeye çalıştığı hastalık) varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

OKSAMEN-L baş dönmesi, sersemlik ya da görme bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

OKSAMEN-L’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
 • Bu tıbbi ürünün içeriğinde sodyum metabisülfit bulunur. Bu yardımcı madde nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (bronşların daralması) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OKSAMEN-L alırken özellikle aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Salisilat, ibuprofen, diklofenak ya da diğer NSAİ ilaçlar,
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kardiyak glikozitleri (digoksin gibi),
 • Hidrokortizon, prednizolon ve deksametazon gibi bir steroid (ödem ve inflamasyon tedavisinde kullanılır),
 • Varfarin, fenprokumon ve heparin gibi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (antitrombotik ilaçlar),
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve lityum (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Metotreksat (deri problemlerinde, eklem iltihabı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), Mifepriston (gebeliği sonlandırma için kullanılan bir ilaç),
 • Siklosporin ve takrolimus (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar),
 • Siprofloksasin ya da moksifloksasin gibi bir “kinolon antibiyotiği” (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotik grubu),
 • Renin anjiotensin sistemi üzerinde etkili ADE inhibitörleri (silazapril, enalapril gibi) ya da ARB’ler (reseptör blokerleri), non-selektif beta bloker ilaç olan propranolol gibi yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar,
 • Zidovudin (AİDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Hidroklorotiyazid, furosemid gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan idrar söktürücü ilaçlar,
 • Ağızdan alınan ve şeker hastalığının önlenmesinde kullanılan ilaçlar (glibornürid, glibenklamid ve tolbutamid gibi),
 • Gut (damla hastalığı) tedavisinde kullanılan probenesid,
 • Mide asidinin azaltılmasında kullanılan ilaçlar (antiasitler ve simetidin),
 • Alkol.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

OKSAMEN-L gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

OKSAMEN-L Flakon Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

OKSAMEN-L doktorunuz tarafından damar veya kas içine enjeksiyon yolu ile uygulanır.

Gerektiği durumlarda tedaviye bir veya iki gün, günde tek doz damar içine veya kas içine uygulama ile başlanıp tablet ve süppozituvar (fitil) tenoksikam verilmesine devam edilir.

OKSAMEN-L dozu hastadan hastaya değişmektedir. Doktorunuz yaşınıza ve ilaca ne kadar iyi cevap verdiğinize bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

OKSAMEN-L çocuklarda kullanılmamalıdır.


Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.


Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek hastalığı olan hastalara yukarıda belirtilen doz önerileri uygulanabilir. Ancak böbrek yetmezliği olan hastalarda OKSAMEN-L kullanıldığında böbrek fonksiyonlarının dikkatle izlenmesi önerilir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalığı olan hastalara yukarıda belirtilen doz önerileri uygulanabilir. Ancak karaciğer yetmezliği olan hastalarda OKSAMEN-L kullanıldığında karaciğer fonksiyonlarının dikkatle izlenmesi önerilir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer OKSAMEN-L’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

OKSAMEN-L size bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanacağından, ilacın size gerekenden fazla veya az uygulanması muhtemel değildir. Bununla birlikte eğer bu konuda endişe taşıyorsanız, lütfen doktorunuzla veya hemşirenizle iletişime geçiniz.

OKSAMEN-L’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmayı Unutursanız:

OKSAMEN-L’yi size bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

OKSAMEN-L ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Doktorunuza danışmadan OKSAMEN-L kullanmayı sonlandırmayınız.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe, hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa OKSAMEN-L kullanmayınız. Hamileliğinizin son 3 ayında OKSAMEN-L’yi kesinlikle kullanmayınız.

OKSAMEN-L hamile kalma güçlüğüne neden olur. Bu nedenle gebe kalma güçlüğünüz varsa veya kısırlık araştırması yapılıyorsa doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe, emzirme döneminde OKSAMEN-L kullanmayınız.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi OKSAMEN-L’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OKSAMEN-L’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Boğaz, yüz, el ve ayaklarda ani şişme, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve deride döküntü, soyulma ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyonlar
 • Kusmukta kan ya da kahve telvesi lekeleri görünümü veren mide kanaması
 • Koyu renkli, yumuşak gaita ya da kanlı diyare ile görülen bağırsak kanaması
 • Mide ve bağırsakta ülserler; mide ağrısı, ateş, bulantı ya da kusma
 • Arkaya doğru vuran kuvvetli mide ağrısı ile görülen pankreas sorunları
 • Ağrı, diyare (ishal), kusma ve kilo kaybı ile kendini gösteren ülseratif kolit ve Crohn hastalığının kötüleşmesi
 • Hızla gelişen deride, ağız, boğaz ve gözlerde soyulma ile görülen ciddi deri reaksiyonu
 • Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, gaita renginde açılma ve hepatit (kan testleri ile saptanır) ile görülen karaciğer sorunları
 • Göğüsten boyna, omuzlara ve sol kola yayılan ağrı ile görülen kalp krizi
 • Bazen vücudun bir tarafında kas güçsüzlüğü, hissizlik, ani tat, koku, görme, duyma değişikliği ve konfüzyon (zihin karışıklığı) ile görülen inme
 • Ateş, halsizlik, bulantı, ense sertliği, baş ağrısı, ışığa duyarlılık ve konfüzyon ile görülen menenjit

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide yanması, hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı, konstipasyon (kabızlık), diyare (ishal), gaz çıkarma
 • Anemi ya da beyaz kan hücre sayısı değişikliği gibi kan ile ilgili sorunlar
 • Yüksek kan şekeri (hiperglisemi)
 • Uyku güçlüğü ve rüyalarda değişim
 • Depresyon
 • Olmayan şeyleri görmek ya da duymak (halüsinasyon)
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı) ya da sinirlilik
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi, başta ağırlık ya da uyku hali
 • El ve ayaklarda iğnelenme ya da hissizlik
 • Görme bozukluğu, gözlerde şişlik ve duyarlılık
 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Denge sorunlarına yol açan baş dönmesi
 • El, ayak ve bacaklarda şişlik (ödem). Göğüs ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı ile birlikte olabilir (kalp yetmezliği)
 • Çarpıntı, kalp atımında yavaşlama ya da kan basıncında yükselme
 • Kalbinizin kanı vücudunuza pompalamasında sorunlar; halsizlik, nefes darlığı, baygınlık hissi ve genel ağrı
 • Nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük
 • Kaşıntı, deri döküntüsü, güneşe duyarlılık, saç dökülmesi (alopesi)
 • Tırnak değişiklikleri
 • Böbrek sorunları
 • Ağızda ağrı ve ülserler
 • İştahsızlık
 • Kilo artışı ya da azalması
 • Hamile kalmada güçlük
 • Burun kanaması

Bunlar OKSAMEN-L’nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

OKSAMEN-L’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OKSAMEN-L’yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OKSAMEN-L’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş.

Pak İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No:5/1 34349 Gayrettepe, İstanbul, TÜRKİYE

Üretici

Mefar İlaç Sanayii A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 34906 Kurtköy-Pendik, İstanbul, TÜRKİYE

Bu kullanma talimatı 10/11/2014 tarihinde onaylanmıştır.