PANTENOL Krem Kullanma Talimatı

İÇİNDEKİLER

İstediğiniz içeriğe hızlıca ulaşmak için listeden ulaşmak istediğiniz kısma tıklayınız.

 1. PANTENOL Krem nedir ve ne için kullanılır?
 2. PANTENOL Krem kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  1. PANTENOL Krem'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
  2. PANTENOL Krem'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
  3. PANTENOL Krem'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması
  4. Hamilelik
  5. Emzirme
  6. Araç ve makine kullanımı
  7. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 3. PANTENOL Krem nasıl kullanılır?
  1. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
  2. Uygulama yolu ve metodu
  3. Değişik yaş grupları
  4. Çocuklarda kullanım
  5. Yaşlılarda kullanımı
  6. Özel kullanım durumları
  7. Kullanmanız gerekenden daha fazla PANTENOL Krem kullandıysanız
  8. PANTENOL Krem Kullanmayı unutursanız
 4. PANTENOL Krem Olası yan etkileri nelerdir?
 5. Saklanması
  1. Ruhsat sahibi
  2. Üretici
 6. Ekstra

“Yorum yap / Soru Sor.”

“YORUMLAR.”

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için çok önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

PANTENOL %5 krem

Haricen kullanılır.

 • Etkin madde: 30 g tüp 1.50 g dekspantenol içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Setilstearil alkol, kremofor A 6, kremofor A 25, sıvı parafin, metil paraben, propilen glikol, parfüm, distile su

(1) PANTENOL Krem nedir ve ne için kullanılır?

 • PANTENOL, etkin madde olarak dekspantenol içerir ve beyaz, pütürsüz, homojen görünüşlü, özel kokulu kremdir.
 • 30 g krem içeren HDPE vidalı kapaklı alüminyum tüpte, kullanma talimatı ile birlikte karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
 • Enfeksiyon riski olan tüm yüzeysel yara türleri, bacak ülseri ve dekübit ülser (yatak yarası) gibi kronik yaralar, cilt enfeksiyonları, emziren annelerde çatlak meme uçlarının tedavisi ve anüs çatlakları tedavisi, doku harabiyeti, cerrahi yaralar, bebek bezleri nedeniyle oluşan eritem (kızarıklık) tahriş olmuş derinin onarılması için kullanılır.
 • Derinin daha hızlı ve daha düzgün bir dokuyla kapanmasına yardımcı olur.
 • Cildi esnek ve nemli tutar.

(2) PANTENOL Krem kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


(2.1) PANTENOL Krem'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • PANTENOL’un içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

(2.2) PANTENOL Krem'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Göz, kulak ve vücudun ağız, vajina gibi alanlarına kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

(2.3) PANTENOL Krem'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

(2.4) Hamilelik

PANTENOL hamilelik dönemi boyunca kullanılabilir ancak geniş deri yüzeyine uygulanmamalıdır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

(2.5) Emzirme

Meme başındaki çatlakların tedavisi için emzirme döneminde kullanılıyorsa emzirmeden önce temizlenmelidir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

(2.6) Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

PANTENOL’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • PANTENOL, içeriğinde bulunan metil paraben nedeni ile alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
 • PANTENOL, içeriğinde bulunan setilstearil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına sebebiyet verebilir.
 • PANTENOL, içeriğinde bulunan propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona sebebiyet verebilir.

(2.7) Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PANTENOL’un deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

(3) PANTENOL Krem nasıl kullanılır?


(3.1) Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yara ve yanıklarda: PANTENOL günde bir iki kez veya gerekli görüldüğü takdirde daha sık uygulanır.

Emziren annelerin meme bakımında ve ağrılı, çatlamış meme başlarını iyileştirir. PANTENOL her emzirmeden sonra meme başlarına sürülür.

Emzirmeden önce meme başı su ile temizlenmelidir.

Pişiklerde: Her bez değişiminde PANTENOL uygulanır.

(3.2) Uygulama yolu ve metodu

PANTENOL, deri üzerinde tahriş olmuş bölgeye ince bir tabaka halinde mümkünse hafifçe ovuşturularak sürülür.

(3.3) Değişik yaş grupları

(3.4) Çocuklarda kullanım

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

(3.5) Yaşlılarda kullanımı

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

(3.6) Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer PANTENOL’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

(3.7) Kullanmanız gerekenden daha fazla PANTENOL Krem kullandıysanız

Deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullanmanız halinde herhangi bir istenmeyen etki görülmesi beklenmemektedir.

PANTENOL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

(3.8) PANTENOL Krem Kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

PANTENOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 • Bulunmamaktadır.

(4) PANTENOL Krem Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PANTENOL’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bu etkiler herkeste görülmez.

PANTENOL ile gözlenen yan etkiler, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır, çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar ve temas dermatiti (bir tür deri hastalığı) gibi alerjik deri reaksiyonları, alerjik dermatit (bir tür deri hastalığı), kaşıntı, deride kızarıklık (eritem), kaşıntıyla beraber kabarcıkların oluşması (egzema), isilik, ürtiker (kurdeşen), deri hassasiyeti ve sıvı dolu kabarcıkların oluşması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


(5) Saklanması

PANTENOL’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PANTENOL’u kullanmayınız.

Eğer ambalajların hasar gördüğünü fark ederseniz PANTENOL’u kullanmayınız.


(5.1) Ruhsat sahibi

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 34303 No: 1 Kat: 1

Küçükçekmece / İstanbul

(5.2) Üretici

Deva Holding A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah.

Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 24/03/2014 tarihinde onaylanmıştır.

(6) Ekstra