PENTAL Sodyum 1 gr enjektabl solüsyon (1 adet)

PENTAL Sodyum 1 gr enjektabl solüsyon (1 adet) kutusunun resmi
Barkodu: PENTAL Sodyum 1 gr enjektabl solüsyon (1 adet) barkodu:8699508270392
Etken Maddesi: Tiyopental Sodyum
Satış Fiyatı: 14.40 TL
Reçete Türü: Yeşil Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif ürünler listesinde bulunmaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı
Kısa Ürün Bilgisi

PENTAL SODYUM 1 g enjektabl solüsyon için toz

Enjeksiyonluk çözelti için toz

 • Etkin madde: Her bir flakon 1 g tiyopental sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: Bulunmamaktadır.
ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
N01AF03 A06074 E230A Jenerik İlaç 1 G 1 imal 1993-12-16 167/7
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç

PENTAL Sodyum 1 gr Solüsyon Nedir ve Ne için kullanılır?

PENTAL SODYUM etkin madde olarak tiyopental sodyum içermektedir. Anestetik bir ajan olup aşağıdaki şekillerde de kullanılabilir:

 • genel anestetik olarak veya başka bir anestetik ajan kullanmadan önce sizi uyutmak amacıyla,
 • ağrıyı önlemek veya kasları gevşetmek için kullanılacak ajanlardan önce,
 • nöbetleri kontrol etmek için,
 • Kafa içi basıncını azaltmak için.

Bu enjeksiyon bir doktor tarafından doğrudan sizin toplar damarınıza verilir.

PENTAL Sodyum 1 gr Solüsyon Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer,

 • Tiyopental sodyuma karşı alerjiniz varsa veya tiyopental veya diğer barbitüratlara (bazı anestetikler gibi) karşı reaksiyon geliştirmişseniz,
 • Akciğerlerde veya tüplerde obstrüksiyon gibi herhangi bir solunum anormalliği (nefes almada zorluk),
 • Akut astım (kısa dönem)
 • Ciddi şok durumu
 • Miyotonik distrofi – bir kas hastalığı
 • Porfiri diye bilinen durum varsa – metabolik bir bozukluk.

Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz, genellikle yerine başka bir ilaç vereceklerdir.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz, doz ayarlaması gerekebileceğinden PENTAL SODYUM kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • kalp hastalığı veya dolaşım problemleri, bunlar PENTAL SODYUM ile daha şiddetli hale gelebilir
 • ciddi anemi, kan basıncı problemleri (yüksek kan basıncı veya düşük kan basıncı), yükselmiş kan potasyum düzeyi, artmış kan üre düzeyi, kanda bakteriyel enfeksiyon, şiddetli kanama
 • karaciğer veya böbrek hastalığı
 • artmış beyin basıncı
 • kas güçsüzlüğü veya dejenerasyonu (myastenia gravis veya musküler distrofiler)
 • tiroid bezi problemleri
 • diyabet
 • dehidratasyon, malnütrisyon veya kayıp
 • adrenal bez tarafından steroid hormonlarının yetersiz üretimi (kortizonla kontrol altına alınmış olsa bile)
 • yetersiz çalışan tiroid bezi nedeniyle ortaya çıkmış bir metabolik bozukluk (dozu azaltmak gerekebilir)
 • astım
 • yanıklar
 • şok
 • hipovolemi – vücutta sıvıların düşük düzeyde olması
 • yaşlılık (dozu azaltmak gerekebilir)
 • opioid analjezik kullanımı – güçlü ağrı kesiciler.
 • bu ürün her bir flakonda 107 mg sodyum içerdiğinden sodyum kontrollü diyette olmak.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Baş dönmesi (vertigo), dezoryantasyon veya sedasyon yaşayabilirsiniz; bunlar oldukça çabuk kaybolacaktır. Özellikle enjeksiyondan sonra ilk 24-36 saat araç veya makine kullanmayınız.

PENTAL SODYUM’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün her bir flakonda 107 mg sodyum içermekte olup kontrollü sodyum diyeti alan hastalarda dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere başka ilaç almakta iseniz veya yakın zamanda almış iseniz lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Aşağıdaki ilaçlar bu ilacı etkileyebilir veya bu ilaç tarafından etkilenebilirler ve bu ilaç alınmadan önce veya alındıktan sonra ayarlama gerekebilir:

 • antibiyotikler (enfeksiyon tedavisinde kullanılır); vankomisin, izoniyazid ve sülfonamidler
 • sülfafurazol (bir antibiyotik) – daha sık aralıklarla daha düşük doz PENTAL SODYUM verilmesi gerekebilir
 • antihipertansifler (yüksek kan basıncını veya kalp problemlerini tedavi etmek için kullanılır); ADE inhibitörleri, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri, alfa blokörler, beta-blokörler, kalsiyum antagonistleri, diüretikler, vazodilatör antihipertansifler, alfa adrenerjik nöron blokörleri
 • nitratlar (anjina tedavisi için kullanılır)
 • antidepresanlar (depresyon tedavisi için kullanılır); monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ve trisiklik antidepresanlar
 • benzodiazepinler; midazolam- anksiyete tedavisi için
 • lityum (mani, manik depresif hastalık veya depresyon tedavisinde kullanılır)
 • analjezikler (ağrı tedavisinde kullanılır); aspirin
 • opioid analjezikler (güçlü ağrı kesiciler); morfin, fentanil ve petidin
 • fenotiyazinler (psikoz ve bulantı tedavisinde kullanılır); prometazin
 • gastrointestinal kanal üzerine etkili ilaçlar (gut); metoklopramid veya droperidol
 • merkezi sinir sistemi (MSS) üzerine etkili ilaçlar
 • siklizin (baş dönmesi, bulantı ve kusma tedavisinde kullanılır)
 • yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar; diazoksid, metildopa, moksonidin, hidralazin, minoksidil ve nitroprussid
 • probenesid (gut ve yüksek kan ürik asit düzeylerini tedavi etmek için kullanılır)
 • oral antikoagülanlar (kanınızı inceltmek için)
 • östrojenler (oral kontraseptifler veya hormon replasman tedavisi)
 • bitkisel ilaçlar; kediotu veya sarı kantaron (St John’s Wort).

Alkol ve PENTAL SODYUM

PENTAL SODYUM ile tedaviyi takip eden dönemde alkolün etkisi artabilir (en azından ilk 24 saatte).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

Veri bulunmamaktadır.

PENTAL Sodyum 1 gr Solüsyon Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Bu enjeksiyon genellikle doktorunuz tarafından doğrudan toplardamarınıza yapılır, fakat toplardamara damlama şeklinde de verilebilir.

Eğer PENTAL SODYUM toplardamar yerine yanlışlıkla bir atar damara verilirse dokularınızda hasara neden olabilir. Doktorunuz bu etkileri tedavi edecektir (PENTAL SODYUM’un toplardamardan çevre dokulara sızması durumunda da benzer sorun ortaya çıkar). İlacın enjekte edildiği yerin yakınında şiddetli ağrı hissederseniz tedavinin en kısa zamanda başlanabilmesi için hemen doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

Değişik yaş grupları:

Anestezi:

Erişkinler: 100 – 150 mg, 10-15 saniyede enjekte edilir.

Çocuklarda kullanımı:

Anestezi: Hesaplanan doz genellikle 2-7 mg/kg’dır.

Yaşlılarda kullanımı:

Anestezi: Erişkinler gibi olsa da bazen daha düşük dozlar gerekebilir.

Normalde etkilerini 30 saniye içerisinde görecekseniz ve bir dakika içinde uyumuş olacaksınız. Daha sonra gerekli olması durumunda küçük dozlar verilebilir (bu süreç içerisinde normalde uyuyor olacaksınız).

Konvülsiyonlar (nöbetler):

Konvülsiyon başladıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda 75-125 mg verilir. Daha fazla doza gereksinim duyulabilir ve doktorunuz verilecek en iyi doza karar verecektir.

Kafa içi basıncı artmış nörolojik hastalar: Aralıklı olarak 1.5-3 mg/kg.

Eğer aşağıdakiler sizde bulunuyorsa dozu azaltmak gerekebilir:

 • karaciğer hastalığı (sarılık dahil), şok, dehidratasyon, şiddetli anemi, yüksek kan potasyum düzeyi, kanınızda enfeksiyon
 • miksödem (az çalışan tiroid bezinin neden olduğu metabolik bir hastalık)
 • PENTAL SODYUM verilmeden önce morfin veya benzeri ilaçlar aldıysanız
 • sülfafurazol adı verilen ilacı aldıysanız – doktorunuzun daha sık aralıklarla daha düşük dozlarda PENTAL SODYUM vermesi gerekebilir

Eğer aşağıdakiler sizde bulunuyorsa dozu arttırmak gerekebilir:

 • sık sık ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız
 • düzenli olarak reçetesiz ilaç kullanıyorsanız

PENTAL SODYUM etkisini arttırmak için dozunu artırmak veya başka bir ilaçla birlikte vermek gerekebilir.

Steril toz çözelti haline getirilir ve diğer asidik enjeksiyonlarla karıştırılmaz.

Doz, yaşınıza, cinsiyetinize, vücut ağırlığınıza ve ilaca yanıtınıza göre ayarlanacaktır.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

Anestezi: Hesaplanan doz genellikle 2-7 mg/kg’dır.


Yaşlılarda Kullanımı

Anestezi: Erişkinler gibi olsa da bazen daha düşük dozlar gerekebilir.


Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği bulunan hastlarda, normal doz sıklığında genel dozun %75’i uygulanır.

Karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

Eğer PENTAL SODYUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

Bu ilaç size tıbbi gözetim altında verilecek ve bu nedenle aşırı dozda ilaç almanız olası değildir. Ancak, kendinizi iyi hissetmemeniz durumunda doktorunuzu hemen bilgilendirmelisiniz. Semptomlar hızlı yüzeysel soluma veya güçsüzlük veya sersemlik hissi olabilir.

PENTAL SODYUM’un kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktora veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PENTAL SODYUM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız doktorunuz size PENTAL SODYUM vermenin faydalarını ve risklerini göz önünde bulunduracaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız doktorunuz size PENTAL SODYUM vermenin faydalarını ve risklerini göz önünde bulunduracaktır.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, herkes için olmasa da PENTAL SODYUM da yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan herhangi biri sizde olursa hemen tıbbi yardım isteyiniz:

Bilinmiyor

 • nefes almada veya yutmada zorluk, yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme
 • deride döküntüler ve kaşıntı gibi diğer alerjik reaksiyonlar.

Enjekte edildiğinde PENTAL SODYUM aşağıdakilere neden olabilir:

Bilinmiyor

 • öksürük, aksırık veya hava yolu spazmı; nefes almada güçlük
 • kan basıncında düşme - genellikle tiyopental ilk kez verildiğinde gözlenir
 • uyuşukluk, kusma ile veya kusma olmadan bulantı, anoreksi (iştah azalması), kırgınlık (genel olarak kötü hissetme), yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı
 • deliryum (ani şiddetli konfüzyon) – yaşlı hastalarda oluşabilir
 • aşırı tiyopental dozları ile titreme, düşük vücut ısısı ve ciddi olarak azalmış beyin fonksiyonları ortaya çıkabilir
 • konfüzyon, amnezi (hafıza kaybı veya bozulması)
 • azalmış kalp pompa aktivitesi veya düzensiz kalp atımları
 • düşük kan basıncı veya dolaşım üzerindeki diğer etkiler
 • Tiyopental enjeksiyonunun, infüzyon sırasında azalmış kan potasyum düzeyi ve infüzyon kesildikten sonra artmış kan potasyum düzeyleri ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.
 • enjeksiyonun çevre dokulara sızması durumunda doku hasarı. Eğer enjeksiyon yerinde şiddetli ağrınız olursa hemen doktorunuzu bilgilendirin.

Saklanması

PENTAL SODYUM’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PENTAL SODYUM’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PENTAL SODYUM’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010) Topkapı – İSTANBUL

Üretici

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010) Topkapı – İSTANBUL

Bu kullanma talimatı.................... tarihinde onaylanmıştır.

PENTAL İlaçları