SAMSCA 15 mg 10 tablet

SAMSCA 15 mg 10 tablet kutusunun resmi
Barkodu: SAMSCA 15 mg 10 tablet barkodu:8680683010019
Etken Maddesi: Tolvaptan
Satış Fiyatı: 3304.36 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif ürünler listesinde bulunmaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı
Kısa Ürün Bilgisi

SAMSCA 15 mg tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Tolvaptan
 • Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, indigo karmin (E 132) alüminyum lak içermektedir.

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
A14568 Yirmi Yıllık 15 MG 10 imal 2012-12-24 247/20
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç

SAMSCA 15 mg Tablet Nedir ve Ne için kullanılır?

 • SAMSCA, tolvaptan adı verilen ve vazopresin antagonistleri grubundan bir etkin maddeyi içeren ilaçtır.
 • SAMSCA 10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.
 • Kalp yetmezliği ve belirli hormon dengesizlikleri (uygunsuz antidiüretik hormon salıverilmesi hastalığı) gibi rahatsızlıkları bulunan yetişkinlerde, kandaki düşük sodyum seviyelerini arttırmaya yardımcı olması için kullanılır. SAMSCA, vücuttaki fazla suyu idrar yoluyla vücudunuzdan çıkartarak kandaki tuz seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur.
 • Sıvı yükünün fazla olduğu ve geleneksel tedavilere yeterince yanıt vermeyen kalp yetmezliği hastalarının tedavisinde diğer tedavilere ek olarak kullanılır.

SAMSCA 15 mg Tablet Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

 • Tolvaptana veya tabletin içindeki katkı maddelerine karşı bilinen veya olması muhtemel aşırı duyarlılık durumlarında
 • Susama hissinizin yeterli olmadığı veya susuz olup olmadığınızı anlayamadığınız durumlarda;
 • İdrar çıkışınızın olmadığı durumlarda
 • Vücut sıvı hacminin düşük olduğu durumlarda
 • Kan sodyum düzeyinizin yüksek olduğu durumda
 • Gebeler
 • Emzirenler

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

 • Sodyum düzeyinizin hızlı yükseltilmesi gereken durumlarda
 • SAMSCA tedavisi ile birlikte sıvı kısıtlaması uyguluyorsanız
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • İdrar çıkışınızı engelleyen bir hastalığınız varsa (örneğin prostat büyümesi)
 • Şeker hastasıysanız
 • Aşırı miktarda su kaybedip, vücudunuz susuz kaldıysa
 • Kan sodyum düzeyiniz hızlı yükseliyorsa (örneğin sodyum düzeyini yükselten diğer tedavilerle birlikte uygulanması)
 • Önceden teşhis konmuş laktoz veya galaktoz duyarlılığınız varsa (bir çeşit süt şekeri)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (halsizlik, iştahsızlık, dışkıda kan görülmesi gibi belirtiler gözlenebilir)

SAMSCA bazı ilaçlarla etkileşebilir, hekiminize kullandığınız ilaçları bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Yeterli miktarda su içilmesi

SAMSCA idrar miktarını artırdığı için vücuttan su kaybına neden olur. Bu su kaybı susama, ağız kuruluğu gibi istenmeyen etkilere yol açabileceği gibi böbrek problemleri gibi daha ciddi istenmeyen etkilere de yol açabilir. Bu nedenle suya rahatça erişebilmeniz ve susama hissettiğinizde yeterli miktarda su içmeniz önemlidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanılırken zaman zaman baş dönmesi, halsizlik veya baygınlık meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

SAMSCA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SAMSCA laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • SAMSCA’nın, klaritromisin, telitromisin, eritromisin, azitromisin, roksitromisin gibi antibiyotik ilaçlar; ketokonazol, itrakonazol gibi mantar ilaçları; ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakuinavir gibi antiviral ilaçlar, diltiazem gibi kalbe kan akımını artıran kalsiyum kanal blokörü ilaçlar ve nefazodon hidroklorür gibi antidepresan ilaçlarla birlikte kullanılması SAMSCA’nın kandaki seviyesini yükseltebilmektedir.
 • SAMSCA’nın, rifampin, rifabutin, rifapentin gibi antibiyotik ilaçlar; barbituratlar, fenitoin, karbamazepin gibi epilepsi (sara) ve uyku bozukluğu ilaçları ile birlikte kullanılması SAMSCA’nın kandaki seviyesini düşürebilmektedir.
 • İçeriğinde yüksek miktarda sodyum bulunduran veya kanda sodyum düzeyini arttıran diğer ürünler SAMSCA’nın etkilerini arttırabilir. İdrar arttırıcı ilaçlar (diüretikler) su kaybına bağlı yan etkilerin artmasına sebep olabilir.
 • SAMSCA kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digoksin adlı ilacın kandaki düzeyini ve dolayısıyla ilacın etkisini artırabilir.
 • SAMSCA desmopressin (kan pıhtılaşma faktörlerini arttırmada kullanılan) etkisini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

Greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır.

Yiyecekler ile birlikte veya yiyeceklerden bağımsız olarak kullanılabilir.

SAMSCA 15 mg Tablet Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

 • SAMSCA sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Ağızdan tablet şeklinde içilir. Bir miktar su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.

Sodyum düzeyi düşük hastalar:

 • Önerilen başlama dozu günde bir defa 15 mg tablet şeklindedir. En az 24 saatlik aralarla, dozu günde bir defa 30 mg’ a ve eğer ihtiyaç duyulursa istenen serum sodyumu seviyesine erişebilmek için maksimum doz olan günde bir defa 60 mg doza artırılır.

Sıvı yükü fazla kalp yetmezliği hastaları:

 • Erişkinlerde başlangıç dozu günde bir defa 15mg’dır. Serum sodyum düzeyi 125 mEq/L altında olanlarda ya da ani sıvı azalmasının uygun olmadığı kişilerde 7.5 mg ile başlanması önerilir.
 • SAMSCA 30 günden uzun bir süre kullanılmamalıdır.

Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

Çocuklarda kullanılmamalıdır


Yaşlılarda Kullanımı

Yapılan araştırmalarda SAMSCA kullanımı ile yaşlı ve gençler arasında güvenlilik veya etkililik açısından hiçbir genel farka rastlanmamıştır ve rapor edilen diğer klinik deneyimlerde, yaşlı ve genç hastalar arasında tedaviye cevap açısından hiçbir fark belirlenmemiştir.


Özel Kullanım Durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyonlarına göre SAMSCA dozunun ayarlanmasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği ve/veya diyaliz hastalarında yeterli veri olmadığı için kullanılmamalıdır.

Hafif ve orta düzeyde karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez (Child-Pugh A ve B). Ciddi karaciğer yetmezliğindeki hastalarda (Child-Pugh C) kullanımla ilgili veri yoktur. Bu hastalarda dozlamada çok dikkatli olunmalı, elektrolit ve sıvı hacmi izlenmelidir.

Eğer SAMSCA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

SAMSCA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmayı Unutursanız:

Tablet alınması unutulduğunda hatırlanır hatırlanmaz aynı gün alınmalıdır. Aynı gün alınmamışsa ertesi gün normal kullanım dozu alınmalıdır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SAMSCA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

SAMSCA tedavisini sonlandırdığınızda bu durum sodyum düzeyinizin tekrar düşmesine neden olabilir. Bu nedenle doktorunuz SAMSCA tedavisini bırakmanızı söylemedikçe ya da istenmeyen bir etkiyle karşılaşmadığınız sürece SAMSCA tedavisini sonlandırmayınız.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SAMSCA gebelerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bu ilacı kullanırken uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SAMSCA’nın içindeki etken maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. SAMSCA emzirenlerde kullanılmamalıdır. SAMSCA kullanmanız veya emzirmeye devam etmeniz arasında, siz ve doktorunuz bir seçim yapmalıdır. İkisini birden yapmamalısınız.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi SAMSCA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SAMSCA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eğer idrar yapamıyorsanız, zor idrara çıkıyorsanız
 • Yüz, dudaklar veya dilde şişme, kaşıntı, yaygın döküntü veya soluk alıp verirken şiddetli ses çıkması, nefes darlığı (alerjik reaksiyon belirtileri)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin SAMSCA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yorgunluk, iştah azalması, üst karın bölgesinde rahatsızlık, koyu renk idrar veya sarılık (cildin veya gözlerin sarı renk alması)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Diğer yan etkiler

Çok yaygın (her 10 kişiden 1’ini etkiler)

 • Susama
 • Bulantı

Yaygın (her 100 kişiden 1’ini etkiler)

 • Kanda karaciğer enzimlerinin yükselmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Aşırı su içme
 • İdrara çıkma ihtiyacında ve sıklığında artma
 • Su kaybı
 • Yorgunluk, yaygın güçsüzlük
 • İştah azalması
 • Kabızlık
 • Baş dönmesi
 • Ayağa kalkarken kan basıncının düşmesi
 • Göz kararması, bayılma
 • Deride yama şeklinde kanamalar
 • Kaşıntı
 • Ateş
 • Kan sodyum, potasyum, kreatinin, ürik asit ve şeker düzeylerinin yükselmesi
 • Sodyum düzeyinde hızlı yükselmesi
 • Kan şekeri düzeyinde düşüş
 • Baş ağrısı
 • Kendini iyi hissetmeme
 • İshal
 • İdrarda kan görülmesi

Yaygın Olmayan (her 100 kişiden 1’ine kadar olan kişileri etkiler)

 • Kan bilirübin düzeyinde artış
 • Böbrek sorunları
 • Tad alma duyusunda değişkenlik
 • Kaşıntılı döküntü

Bilinmeyen (çok az kişide görülen fakat gerçek sıklığı bilinmeyen etkiler)

 • Alerjik reaksiyonlar

Bunlar SAMSCA’nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

SAMSCA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ışık ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SAMSCA’yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

Otsuka Pharmaceutical Co.Ltd/ Japonya lisansıyla Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4

34467 Maslak/Sarıyer-İstanbul

Üretici

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ……. tarihinde onaylanmıştır.

SAMSCA İlaçları