SEDERGINE VIT-C UPSA 20 efervesan tablet

SEDERGINE VIT-C UPSA 20 efervesan tablet kutusunun resmi
Barkodu: SEDERGINE VIT-C UPSA 20 efervesan tablet barkodu:8699514020103
Etken Maddesi: Asetilsalisilik Asit + Vitamin C
Satış Fiyatı: 7.01 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif/Pasif ürün listesinde bulunmamaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı

SEDERGINE VIT - C EFERVESAN TABLET

Formülü: Bir Efervesan Tablet, Asetilsalisilik asit 0.330 g, Askorbik asit (Vitamin C) 0.200 g içerir.

ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
N02BA51 A07024 E084G Yirmi Yıllık 330+200 MG 20 ithal 1997-01-07 100/97
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
Listede Değil Listede Değil Listede Değil

SEDERGINE VIT-C Tablet Nedir ve Ne için kullanılır?

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası: 10 efervesan tabletlik iki plastik tüp içeren kutularda.

Farmakolojik Özellikleri:

Farmakodinamik özellikler:

Yapılan farmakolojik çalışmalarda, asetilsalisilik asitin antienflamatuar-analjezik-antipiretik etkilerinin olduğu gösterilmiştir.

Asetilsalisilik asitin özellikle prostaglandin sentezini inhibe etmesinin, antienflamatuar- analjezik-antipiretik etkilerinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

C vitamini (askorbik asit), suda eriyen bir vitamindir.

Yapılan farmakolojik çalışmalarda, C vitamininin, antiastenik [yorgunluk giderici]- tonik [ güçlendirici ] - antioksidan [ serbest radikalleri nötralize edici ] etkilere sahip olduğu bildirilmiştir.

Farmakokinetik özellikler:

Asetilsalisilik asit, oral yoldan alımı takiben plazmada, aktif metaboliti olan salisilik aside hidrolize olur. Salisilik asit plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Maksimum plazma konsantrasyonuna 2-4 saat içinde ulaşır. Atılımı esnasında, idrar pH’sını artırır. Salisilik asitin plazma eliminasyon yarı ömrü 3-9 saat olup, doza bağımlıdır.

C vitamini oral yoldan alımı takiben iyi absorbe olur. Yüksek doz alımlarda, C vitamininin fazlası idrar ile atılır.

Endikasyonları:

Soğuk algınlığına bağlı ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde, ayrıca hafif veya orta derecede ağrılı durumların (nevralji, diş ağrısı, migren, başağrısı gibi.) tedavisinde endikedir.

Reçete ile satılır.

SEDERGINE VIT-C Tablet Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Kontrendikasyonları:

Hamileliğin son döneminde ve emzirmede, salisilatlara veya benzeri nonsteroid antienflamatuar ilaçlara karşı alerjisi olanlarda, aktif peptik ülser varlığında, hemorajik hastalıklarda ve kanama riski varlığında kontrendikedir.

Böbrek taşı varlığında, 1 gram ve üzerinde C vitamini dozu kontrendikedir.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Gut hastalarında kullanımı önerilmez.

Gastrik veya duodenal ülser öyküsü olanlarda, gastrointestinal hemoraji, böbrek yetmezliği, astım, metroraji, menoraji durumlarında dikkatle kullanılmalıdır.

Küçük de olsa cerrahi girişimler sırasında kanama artışı olabileceğinden hastalar önceden uyarılmalıdır.

Viral enfeksiyonu olan küçük çocuklarda Reye Sendromu riski açısından dikkatli olunmalı ve hekime danışılmalıdır. 30 kg’ın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Tuz diyeti yapanlar her bir efervesan tabletin 485 mg sodyum içerdiğini akılda bulundurmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Hematolojik toksisiteyi artırdığından haftada 15 mg veya daha yüksek metotreksat dozlarında kullanılmamalıdır.

Oral antikoagülanlar ile birlikte, yüksek doz salisilatlar kullanılmamalıdır.

Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla, heparinle, tiklopidin ile ve ürikozürik ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmemektedir.

Antidiyabetikler, glukokortikoidler, interferon, ACE inhibitörleri, diüretikler, pentoksifilin ve rahim içi araç ile birlikte kullanımı sırasında etkinlik kontrolü yapılmalıdır.

Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkol ile beraber alındığında gastrointestinal kanama riskini artırabilir.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

SEDERGINE VIT-C Tablet Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Tabletler bir bardak su, meyva suyu veya süt içinde eritilerek, bekletilmeden içilir.

Erişkinler: Günde maksimum doz 3 g’dır. Günde 9 tableti geçmeksizin her 4 saatte 1 veya 2 tablet kullanılır.

Yaşlılar: Günlük maksimum doz 2 g’dır. Günde 6 tableti geçmeksizin her 4 saatte 1 veya 2 tablet kullanılır.

Çocuklar: Doz, kiloya göre düzenlenir (maksimum 50 mg / kg / gün). Günde 6 tableti geçmeksizin, 4 saatte 1 tablet kullanılır. 30 kilonun altındaki çocuk ve erişkinlerde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

30 kilonun altındaki çocuk ve erişkinlerde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.


Yaşlılarda Kullanımı

Günlük maksimum doz 2 g’dır. Günde 6 tableti geçmeksizin her 4 saatte 1 veya 2 tablet kullanılır.


Özel Kullanım Durumları

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler bölümünü inceleyiniz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

Doz Aşımı:

Orta derecede zehirlenme: Kulakta çınlama, işitme kaybı, baş ağrısı, vertigo, bulantı gibi zehirlenme bulguları, dozun azaltılması ile kendiliğinden iyileşir.

Ağır zehirlenme: Ateş, hiperventilasyon, ketozis, respiratuar alkaloz, metabolik asidoz, kollaps, solunum yetmezliği ve hipoglisemi ortaya çıkar.

Tedavide gastrik lavaj ile mide yıkanır, asit-baz dengesi izlenir, alkali diürez sağlanır, gerekirse hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz uygulanır. Semptomatik olarak tedavi edilir.


Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

Gebelik kategorisi 1. ve 2. trimester’de C, 3. trimester’de D’dir. Hayvan çalışmalarında asetilsalisilik asitin teratojenik etkisi gözlendiğinden, hamileliğin 6. ayından başlayan dönemde kullanımı kontrendikedir.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

Asetilsalisilik asit anne sütüne geçtiğinden, emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri

Aşağıdaki durumlarda ilacın kullanımına son vermek gerekir :

  • Deri döküntüleri, ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi ve astım atakları gibi allerjik reaksiyonlar.
  • Hemoraji (ağızdan veya gaita ile kan gelmesi, gaitada siyah renk değişikliği). Yüksek dozlarda kanama olasılığı artabilir.

Kulakta çınlama, işitme azlığı, başağrısı gibi bulgular dozaşımı belirtisidir.

Kanama zamanının uzaması, lökopeni, trombositopeni, plazma demir yoğunluğunda düşme gibi bulgular görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Saklanması

250C’nin altında, oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Maslak/ İSTANBUL+

Ruhsat Tarihi:

07.01.1997

Ruhsat No:

100/97

Üretici

Bristol-Myers Squibb S.A.R.L. - Fransa

Prospektüs Onay Tarihi : 18.02.2005