Şarbon Nedir? Nasıl Bulaşır, Tedavileri Nelerdir?

Şarbon Nedir? Nasıl Bulaşır, Tedavileri Nelerdir?


Şarbon

 • Şarbon , genellikle hayvanlardan bulaşan Bacillus anthracis bakterisinin sebep olduğu bir enfeksiyondur .
 • Şarbon cilt, akciğer ve bağırsak hastalıklarına neden olur ve ölümcül olabilir.
 • Şarbon enfekte olmuş dokulardan bakteriyel kültürler alınarak teşhis edilir.
 • Dört çeşit şarbon vardır: kutanöz, inhalasyon , gastrointestinal ve enjeksiyon.
 • Şarbon, antibiyotiklerle tedavi edilir.
 • Pulmoner şarbon genellikle öldürücüdür.
 • Şarbonu önlemek mümkündür.
 • Ne yazık ki, bugünün en büyük şarbon tehdidi, biyoterörist saldırılardır.

Şarbon nedir? Şarbon bulaşıcı mıdır?

Şarbon, normalde hayvanları, özellikle geviş getirenleri (keçiler, sığırlar, koyunlar ve atlar gibi) etkileyen Bacillus anthracis bakterisinin neden olduğu hayatı tehdit eden enfeksiyöz bir hastalıktır . Şarbon, enfekte olmuş hayvanlar veya bu hayvanların etlerini tüketen insanlara bulaşır. Son yıllarda, şarbonun biyolojik terör saldırısı ya da biyolojik savaş yoluyla yayılabildiği anlaşıldıkça, şarbon oldukça dikkat çekmiştir. Şarbon, kişiden kişiye yayılmaz ve bulaşıcı değildir.

Zaman içinde genellikle bölgesel salgınlar görülmüştür.  En son 2016 yılında, Sibirya, Rusya'da, en az 13 Sibiryalıya bulaşmış ve 2000'den fazla ren geyiğini öldüren büyük bir şarbon salgını olmuştur.

Şarbona ne sebep olur?

Şarbon ajanı, Bacillus anthracis adı verilen bir bakteridir . Diğer araştırmacılar şarbon basilini keşfettikleri halde, şarbon bakterisinin çiftlik hayvanlarını etkileyen bir hastalığın neden olduğunu kanıtlayan Alman hekim ve bilim adamı Dr. Robert Koch idi. Mikroskop altında, bakteri büyük çubuklar gibi görünür. Ancak, yaşadıkları toprakta, şarbon organizmaları spor olarak adlandırılan uyku formunda bulunurlar. Bu sporlar çok dayanıklıdır ve yok etmesi zordur. Sporların toprakta 48 yıl kadar yaşadıkları bilinmektedir. Bakteriler, koruyucu antijen, öldürücü faktör ve ödem faktörü olarak adlandırılan üç proteinden oluşan toksinleri salgılar.

Şarbon nasıl bulaşır?

Şarbon, insanları üç şekilde enfekte edebilir. En yaygın olanı deriden enfekte olur, bu da yaralanmaya neden olur. İnsanlar ve hayvanlar şarbon bulaşmış hayvanların etlerini tüketerek şarbon virüsüne maruz kalabilirler . Şarbonun virüsünün vücuda girmesi ciddi, bazen ölümcül hastalığa neden olabilir. En ölümcül formu inhalasyon şarbonudur. Eğer şarbon sporları solunduğunda, göğüsteki lenf bezlerine göç eder, çoğalırlar, yayılırlar ve sıklıkla ölüme neden olan toksinleri üretirler.


Şarbon ne kadar yaygındır? Şarbon enfeksiyonu için riskler nelerdir?

Şarbon, Gelişmiş ülkelerde insanlarda nadir görülür. Bugün hâlâ büyük ölçüde, enfekte keçiler, büyükbaş hayvanlar, koyunlar ve atlar ve bu hayvanların ürünlerinin sağlık açısından yeterince kontrol edilmediği ülkelerde ortaya çıkmaktadır. Son birkaç yılda, davul yapmak için kullanılan ithal hayvan postlarına temas eden insanlarda nadir görülen şarbon vakaları olmuştur. Davulcular ve aile üyeleri bu şekilde enfekte olmuştur. Şarbon ile enfekte olma riski yüksek olan kişiler şunlardır:

 • veterinerler,
 • hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler
 • şarbonun yaygın olduğu bölgelere seyahat edenler,
 • hayvansal ürünlerini işleyenler,
 • şarbon inceleyen laboratuvar personeli ve
 • posta çalışanları, askeri personel ve biyoterörlere ve / veya biyolojik savaşa cevap vermek üzere eğitilmiş kişiler.

 

Şarbon ile inkübasyon süresi ne kadardır?

Kuluçka dönemi (şarbon ile temas ve semptomların başlangıcı arasındaki süre) bir ila beş gün arasında, nispeten kısa olabilir. Diğer bulaşıcı hastalıklar gibi, şarbon için kuluçka dönemi oldukça değişkendir ve enfekte olmuş bir bireyin hastalanması haftalar alabilir.

 

Şarbon ne tür hastalıklara neden olur? Şarbon enfeksiyonlarının belirtileri nelerdir?

Şarbonun neden olduğu dört hastalık türü vardır: kutanöz (deri) şarbon, inhalasyon şarbonu, gastrointestinal (bağırsak) şarbon ve yeni belirlenen enjeksiyon şarbonu.

Kutanöz şarbon

Şarbonun deri (cilt) şekli (tüm şarbon enfeksiyonlarının% 80'i), çevresinde kızarma, kabarma ve sertleşme ile birlikte genişleyen kırmızı-kahverengi kabarık bir nokta olarak başlar. Enfeksiyonun merkezi daha sonra kanlı drenajlı bir ülser krateri ve bir eschar adı verilen siyah bir kabuk oluşumu gösterir. Bölgede şişmiş bezler ( lenf düğümleri ) vardır. Belirtiler kas ağrıları , baş ağrısı , ateş , bulantı ve kusmayı içerir . Hastalık genellikle altı hafta içinde düzelir, ancak hastalar uygun antibiyotik almazsa ölümler meydana gelebilir.

Enjeksiyon şarbonu

Bu yeni şarbon formu, kuzey Avrupa'da eroin kullanan uyuşturucu kullanıcılarında görülmüştür. Semptomların ortaya çıkması günler hatta aylar alabilir. Enjeksiyon şarbonunun belirtileri ve semptomları arasında , enjeksiyon bölgesinde kaşıntı , ateş ve titreme , yaraların etrafında şişlik ve deri ya da kas altında derin apseler oluşabilir. Siyah noktalarda ağrısız cilt yaraları (koyu kabuklar) kabarcıklar hastalık geliştikten sonra ortaya çıkabilir .

Soluma şarbonu

İlk belirtiler, boğaz ağrısı ve baş ağrıları ile ince, kademeli ve grip benzeri durumlardır. Ancak birkaç gün içinde hastalık kötüleşir ve göğüs ve / veya kaslarda nefes darlığı ve ağrı ile birlikte ciddi solunum sıkıntısı olabilir . Bazı hastalar kan öksürmeye başlayabilir . Şok , koma ve ölüm bunları takip edebilir. İnhalasyon şarbonu gerçek bir pnömoniye neden olmaz . Aslında, sporlar akciğerlerde toplanırmakrofaj denen çöpçü hücreleri tarafından çoğu yok edelir. Fakat, bazıları hayatta kalır ve lenf düğümleri denilen göğüsteki bezlere taşınır. Lenf düğümleri şişebilir. Lenf düğümlerinde hayatta kalan sporlar çoğalır, ölümcül toksinler üretir ve bütün vücuda yayılır. Göğüsteki bu lenf düğümlerinde şiddetli kanama ve doku ölümü (nekroz) görülür. Oradan, hastalık bitişik akciğerlere ve vücudun geri kalanına yayılır. İnhalasyon şarbonu çok ciddi bir hastalıktır ve maalesef, etkilenen bireyler uygun antibiyotikleri alsalar bile büyük ihtimalle öleceklerdir. Bu neden böyle? Antibiyotikler bakterileri öldürmede etkilidir, ancak şarbon bakterisi tarafından salınan ölümcül toksinleri yok edemezler.

Gastrointestinal şarbon

Nadiren, bağırsakların şarbonu (gastrointestinal şarbon) az pişmiş, kontamine et yemenin sonucunda ortaya çıkar. Bu şarbon formunun belirtileri mide bulantısı , iştah kaybı , kanlı ishal ve ateş, ardından karın ağrısıdır . Bakteriler bağırsak duvarından içeri girer. Daha sonra enfeksiyon ölümcül toksisite ile kan dolaşımı (septisemi) yoluyla vücut boyunca yayılır.

 

Hangi uzmanlar şarbonu tedavi eder?

Birinci basamakta doktorlar ve çocuk doktorları şarbonu tedavi etmelerine rağmen, bulaşıcı hastalık uzmanı ile görüşme önerilmektedir. Çeşitli şarbon tiplerini teşhis etmeye ve / veya tedavi etmeye yardımcı olabilecek diğer doktorlar, acil tıp uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, kritik bakım uzmanları ve savaşta kullanılan biyolojik ajanların tedavisinde uzman olan doktorlardır.


Şarbon tanısı nasıl konur?

Bakteriler, kutanöz (deri) şarbonda ve pulmoner şarbonda boğaz swabları ve balgamlarında kültür veya smearlarda bulunabilirler. Göğüs röntgeni akciğerlerde ve arasında karakteristik değişiklikler gösterebilir. Şarbon yayıldıktan sonra, bakteriler bir mikroskop kullanarak kanda görülebilir. Şüphesiz, şarbon kasıtlı olarak yayılırsa, hastalığın belirtileri sıra dışı olabilir. 2001 yılında ABD'deki biyoterörizm saldırısında, şarbon sporları, posta sistemi üzerinden mektuplarla beyaz bir toz olarak yayılmıştır.


Şarbon nasıl tedavi edilir?

Çoğu durumda, erken teşhis şarbonu tedavi edebilir. Şarbonun deri (cilt) şekli penisilin, tetrasiklin , eritromisin (Ilotisin, Ery-Ped, Ery -Tab ) ve siprofloksasin ( Cipro ) gibi yaygın antibiyotiklerle tedavi edilebilir.). Şarbonun pulmoner şekli tıbbi acil bir durumdur. Antibiyotiklerle erken ve sürekli intravenöz tedavi hayat kurtarıcı olabilir. Biyoterörizm saldırısında şarbonya maruz kalan bireylere hastalanmadan önce antibiyotik verilir. Tedavi için bir aşı var fakat henüz kamuya açık değil. Uzmanların çoğu, aşının, biyo-terör saldırısının kurbanı olan maruz kalan kişilere de verileceğini düşünmektedir. Not, şarbon raporlanabilir bir hastalıktır. Bu, şarbon tanısı konulduğunda yerel veya eyalet sağlık kurumlarına bildirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu kurumlar şarbonu daha iyi karakterize edebilir, böylece etkilenen birey bu organizma için en etkili tedaviyi alabilir.

 

Şarbonu önlemek mümkün mü? Şarbon aşısı var mı?

Enfekte hayvanlarla teması önlemek için halk sağlığı önlemleri mutlaka alınmalıdır. Yüksek risk altındaki kişiler için (veteriner hekimler, laboratuvar teknisyenleri, ithal keçi kıllarını işleyen tekstil fabrikalarının çalışanları ve silahlı kuvvetler üyeleri gibi) bir aşı (ABD'de) mevcuttur.  Şarbon ve diğer bulaşıcı hastalıklar için, daha etkili ve daha az yan etkilere sahip aşılar geliştirilmektedir. Günümüzde çoğu aşı, deri altına yağ veya kas içine enjeksiyon yoluyla verilir.

 

Genel Bakış

Şarbon enfeksiyonları , enfeksiyonun tipine ve antibiyotik tedavisinin ne kadar hızlı başlatıldığına bağlıdır. En kötü durum , sporları çevreden veya "silahlı" şarbon preparatlarından solumaktan kaynaklanan şarbonun pulmoner formudur. Diğer şarbon formları, tanı ve tedavinin ne kadar çabuk gerçekleştiğine ve enfeksiyonun çeşitli organ sistemlerini ne kadar şiddetli etkilediğine bağlı olarak iyi veya kötü sonuçlara sahiptir.

Yorum Gönder