ELMIRON 100 mg 100 kapsül

ELMIRON 100 mg 100 kapsül kutusunun resmi
Barkodu: ELMIRON 100 mg 100 kapsül barkodu:8699771000887
Etken Maddesi: Pentosan Polisulfat Sodyum
Satış Fiyatı: 1104.59 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif ürünler listesinde bulunmaktadır.
SGK: SGK bu ilacı Karşılamamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kullanma Talimatı
Kısa Ürün Bilgisi

ELMİRON 100 mg Kapsül

Ağız yolu ile kullanılır.

 • Etkin madde: Her bir kapsül 100 mg pentosan polisülfat sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, kolloidal anhidr silika

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz.

Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. bölümün sonuna bakabilirsiniz.

ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
G04BX15  A16637 Yirmi Yıllık 100 MG 100 imal 2017-04-28 2017/274
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç

ELMIRON Kapsül Nedir ve Ne için kullanılır?

 • ELMİRON, 100 mg pentosan polisülfat sodyum içeren beyaz, opak, renkte kapsül şeklinde sunulmuştur. Her bir kutu 100 kapsül içerir.
 • ELMİRON, interstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu; sık idrara çıkma ve pelvis diye tabir edilen leğen kemiklerinin sardığı boşluk içinde devamlı hissedilen ağrı ve rahatsızlık hissi) tedavisinde kullanılır.

ELMIRON Kapsül Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer pentosan polisülfat sodyuma, bağlı bileşiklere ya da diğer bileşenlerden herhangi birisine alerjiniz varsa ELMİRON’u kullanmayınız.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Eğer,

 • Kumarin antikoagülanlar (pıhtı oluşmasıyla ilgili hastalıklarda pıhtının önlenmesi ve oluşmuş olanın büyümemesi amacıyla kullanılan pıhtılaşmayı önleyici ilaç), heparin (ameliyat sırasında ya da sonrasında oluşabilecek tehlikeli kan pıhtılarını önlemek ve pıhtı oluşma riskinin arttığı çeşitli kalp, akciğer ve dolaşım sistemi hastalıklarını denetim altında tutmak için kullanılan pıhtılaşma engelleyici ilaç), tPA (kalp krizine neden olan bir koroner arterdeki bir kan pıhtısını çözebilen “pıhtı eritici” ilaç), streptokinaz (plazminojeni plazmine dönüştürerek kanın pıhtılaşmasını engelleyen ve mevcut pıhtıyı çözen bir enzim), yüksek doz aspirin ya da ibuprofen (artrit, grip belirtilerini azaltmak ve ağrı kesici olarak kullanılan ilaç) gibi antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi alıyorsanız
 • Gastrointestinal lezyonlar (sindirim yolunuzdaki yaralar), anevrizma (kan damarlarınızda balon şeklinde çıkıntılar) ya da divertikül (bağırsağınızın iç yüzeyini çevreleyen kaslarda küçük çıkıntılar) gibi hastalıklara bağlı olarak yüksek kanama riskiniz varsa
 • Ameliyat olacaksanız
 • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız
 • Herhangi bir karaciğer probleminiz varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Belirtilmedi.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ELMİRON zayıf antikoagülan (kan inceltici) olduğu için eğer varfarin, yüksek doz aspirin ve nonsteriodal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) gibi (örneğin ibuprofen) başka bir antikoagülan tedavi alıyorsanız doktorunuz ya da eczacınıza bildiriniz.

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yiyecek içecek etkileşimleri

(Aç/Tok/Alkol kullanım durumları)

Yemeklerden 1 saat önce ya da yemekten 2 saat sonra su ile birlikte alınmalıdır.

ELMIRON Kapsül Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

ELMİRON sadece ağızdan kullanım içindir.

Kapsül yemeklerden 1 saat önce ya da yemeklerden 2 saat sonra su ile birlikte alınır.

Doktorunuz ELMİRON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

ELMİRON günde 3 defa 1 kapsül şeklinde uygulanır.

Eğer 3 ay sonra durumunuzda iyileşme görülmezse ya da durumunuz kötüleşirse doktorunuzu bilgilendiriniz.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

16 yaş altı çocuklar ve ergenlerde güvenliliği ve etkililiği ile ilgili veri bulunmamaktadır.


Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.


Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer ELMİRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Doz Aşımı ve Tedavisi

ELMİRON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmayı Unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ELMİRON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

 • Bulunmamaktadır.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız ELMİRON ile tedaviye başlamadan önce doktorunuza bunu söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçebildiği için emziren annelerin ELMİRON uygulanacaksa dikkatli olması önerilmektedir.

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi ELMİRON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bunlar herkeste görülmez.

Bu tedavi karaciğer enzimlerinizi yükseltebilir. Bu doktorunuzun isteyeceği kan testleri ile doğrulanabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ELMİRON’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ürtiker (kurdeşen),
 • Nefes almada zorluk,
 • Yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişlik Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ELMİRON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

 • Çok yaygın:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Baş ağrısı
 • Sersemlik
 • İshal
 • Bulantı
 • Hazımsızlık
 • Karın ağrısı
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Alopesi (saç dökülmesi)
 • Kızarıklık

Bilinmiyor

 • Kansızlık
 • Ekimoz (deri altına kanın toplanmasıyla oluşan morluk)
 • Yükselmiş protrombin (pıhtılaşma faktörü) zamanı
 • Yükselmiş kısmi tromboplastin (pıhtılaşma faktörü) zamanı
 • Lökopeni (beyaz kan hücrelerinin azlığı)
 • Trombositopeni (kan pulcuğu azlığı)
 • Alerjik reaksiyon
 • Işığa duyarlılık
 • İştahsızlık
 • Göz iltihabı
 • Göz sinirlerinde iltihap
 • Görme kaybı
 • Gözde kanama
 • Kulak çınlaması
 • Boğaz iltihabı
 • Burun iltihaplanması
 • Burun kanaması
 • Kısa soluk alma
 • Kusma
 • Ağız yarası
 • Kalın bağırsak iltihabı
 • Özefagus (midenin bir kısmı) iltihabı
 • Mide iltihabı
 • Midede gaz birikmesi
 • Kabızlık
 • İştahsızlık
 • Dişeti kanaması
 • Kaşıntı
 • Ürtiker

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

ELMİRON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25˚C altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde, ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELMİRON’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirtilen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi

AYMED İLAÇ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

Ehlibeyt Mah. 1242.Cad. No:18/14 Balgat Çankaya/ANKARA

Üretici

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.

Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt/ANKARA

Bu kullanma talimatı 28/04/2017 tarihinde onaylanmıştır.