NOVO-VULOTRAN FORTE-L vajinal ovül

NOVO-VULOTRAN FORTE-L vajinal ovül kutusunun resmi
Barkodu: NOVO-VULOTRAN FORTE-L vajinal ovül barkodu:8699525907332
Etken Maddesi: Mikonazol Nitrat + Metronidazol + Lidokain
Satış Fiyatı: 19.33 TL
Reçete Türü: Normal Reçeteli Satılır.
E-Reçete: SGK Aktif ürünler listesinde bulunmaktadır.
SGK: SGK bu ilacı karşılamaktadır.
Piyasa Durumu: Piyasada Bulunmaktadır
Kısa Ürün Bilgisi
ATC Kamu No Eşdeğer Kodu Türü Birim Miktar Ambalaj Üretim Yeri Ruhsat Tar. Ruhsat No
G01AF20 A15892 E041G Jenerik İlaç 750+200+100 mg 7 imal 2016-04-20 2016/347
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)
Temel İlaç Çocuk Temel İlaç Yenidoğan Temel İlaç
DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç DSÖ listesinde bulunmayan ilaç

NOVO-VULOTRAN Vajinal Ovül Nedir ve Ne için kullanılır?

NOVO-VULOTRAN FORTE L Vajinal Ovül;

Candida albicans 'ın oluşturduğu kandidal vulvovajinit; Gardnerella vaginalis ve anaerob bakterilerin oluşturduğu bakteriyel vajinoz ve Trichomonas vaginalis 'in oluşturduğu trikomonal vajinit ile karma vajinal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Farmasotik şekli: Konvansiyonel dozaj formunda, beyazımsı-sarı renkte, homojen görünüşlü, elipsoid şekilde ovül

NOVO-VULOTRAN Vajinal Ovül Nasıl Kullanılır?

Doğru ilaç kullanımı nasıl olmalı?

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Tedaviye başlarken 7 gün süreyle yalnızca akşamları birer ovül vajen derinliğine uygulanır. Tekrarlayan dirençli vakalarda 14 gün süreyle, akşam 1 vajinal ovül önerilebilir.

Adet (mensturasyon) döneminde kullanıldığında NOVO-VULOTRAN FORTE L 'nin etkisi azalabileceğinden veya kullanım zorluğu meydana gelebileceğinden, bu dönemde kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Uygulama şekli:

Yalnız intravajinal kullanım içindir. NOVO-VULOTRAN FORTE L sırt üstü yatar pozisyonda, paketin içindeki parmaklıkların yardımı ile vajen derinliğine uygulanmalıdır.

Yutulmamalı veya başka bir yoldan uygulanmamalıdır.


Çocuklar ve Bebeklerde Kullanımı

12 yaş altındaki çocuklara uygulanmaz.


Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşın üstündekilere erişkin dozu uygulanır.

Hamilelik döneminde kullanılır mı?

Gebe kadınlarda NOVO-VULOTRAN FORTE L’nin birinc, trimesterde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu yüzden NOVO-VULOTRAN FORTE L gebeliğin birinci trimesterinde kullanılmamalıdır. Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde yarar/zarar oranı hekim tarafından değerlendirilmeli, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular


Emzirme döneminde kullanır mı?

Metronidazol anne sütüne geçtiğinden tedavi sırasında bebek sütten kesilmelidir, tedavi bittikten 24-48 saat sonra emzirmeye devam edilebilir.

Lidokainin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte emziren kadınlarda dikkatle kullanılması tavsiye edilmektedir.

Yan Etkileri

Yan etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100, < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000, < 1/100); seyrek (≥1/10.000, < 1/1.000), çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Metronidazolün vajinal yolla uygulanması, oral yolla kıyaslandığında çok düşük plazma düzeylerine (%2-12) neden olduğundan, sistemik yan etki insidansı da çok düşüktür. Mikonazol nitrat, vajinal yolla uygulanan diğer tüm imidazol türevi antifungal ilaçlar kadar (%2-6) vajinal iritasyona (yanma-kaşıntı) yol açabilir. Bu belirtiler ovül bileşiminde bulunan lidokainin lokal anestetik etkisiyle önlenebilir. Vajinitlerde vajen mukozası iltihaplanmış olabileceğinden; ilk vajinal ovül uygulandığında, ya da tedavinin üçüncü gününe doğru vajinada yanma ve kaşıntı ile vajinal iritasyon bulguları ortaya çıkabilmektedir. Bu şikayetler tedaviye devam edildiğinde hızla azalarak kaybolmaktadır. Çok şiddetli iritasyon bulguları varsa tedavi kesilmelidir. Lidokainin NOVO-VULOTRAN FORTE L’den emilimi çok düşük düzeydedir. Lokal anestezikler gerçek anlamda görülen advers etkiler, hastaların 1/1000‘inden daha azında görülür.

NOVO-VULOTRAN FORTE L ‘nin içerdiği etkin maddelerin sistemik kullanımına bağlı olarak görülebilen istenmeyen etkiler aşağıda listelenmiştir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

 • Bilinmiyor: Lökopeni, methemoglobinemi

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

 • Çok seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları, alerjik reaksiyonlar (ağır vakalarda anafilaktik şok görülebilir)

Psikiyatrik hastalıklar:

 • Yaygın olmayan: Depresyon
 • Çok seyrek: Ruhsal değişiklikler

Sinir sistemi hastalıkları:

 • Yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı
 • Bilinmiyor: Yorgunluk veya halsizlik, solgunluk, karıncalanma, his kaybı, parestezi, metronidazolün yüksek dozlarda ve/veya uzun süreli kullanımında periferik nöropati, sersemlik hali, dezoryantasyon, ajitasyon, psikoz, nöbet, konuşmanın bozulması, hiperestezi, hipoestezi, letarji, halüsinasyonlar, sıcaklık hissi, ataksi, konvülsiyon, sinirlilik, tedirginlik, öfori, konfüzyon, kulak çınlaması, uyku hali, bulanık veya çift görme, üşüme, tremor, bilinç kaybı, koma (nadir) anksiyete, insomnia

Kardiyak ve vasküler hastalıklar:

 • Bilinmiyor: Aritmi, bradikardi, arterial spazm, kan basıncında düşme, kardiyovasküler kollaps, defibrilatör eşiğinde artma, ödem, yüz kızarması, kalp bloğu, hipotansiyon, sinüs düğümünde süpresyon

Lidokainin NOVO-VULOTRAN FORTE L ‘den emilimi çok düşük düzeyde olup bugüne kadar benzer yan etkiler bildirilmemiştir.

Gastrointestinal hastalıklar:

 • Bilinmiyor: Tat almada değişiklik, ağızda metalik tat, bulantı, kusma, kabızlık, ağız kuruluğu, diyare, iştahsızlık, abdominal ağrı veya kramp

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

 • Çok yaygın: Vajinal akıntı
 • Yaygın: Vajinit, vulvovajinal iritasyon, pelvik rahatsızlık Yaygın olmayan: Susama hissi
 • Seyrek: Vajinada yanma, kaşıntı, tahriş, karın ağrısı, deri, döküntüleri Bilinmiyor: Lokal iritasyon ve hassasiyet, kontakt dermatit

İntravajinal uygulamada, metronidazol ve lidokainin kan düzeyleri sistemik uygulamalara kıyasla çok daha düşük olduklarından bu yan etkiler çok daha seyrek görülür.